Wanda Grimsgaard

Professor

Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Drammen (6407)
Professor i visuell kommunikasjon med strategisk utvikling av design som kjernekompetanse. Forfatter av fagboken “Design og strategi. Prosesser og metoder for strategisk utvikling av design.” Utgivelsesdato april 2018 ved Cappelen Damm Akademisk. Mange års erfaring fra designbransjen gjennom å drive designbyrå i partnerskap med andre og i egen regi. Har arbeidet med nyetableringer, mellomstore bedrifter og store kjente merkebedrifter. Kjernevirksomheten har vært utvikling av identiteter for virksomheter, produkter eller tjenester, med fokus på økt kjennskap og konkurransekraft. Ansatt i 100% professorstilling ved Høgskolen i Sørøst-Norge fra 2012. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/wanda-grimsgaard-4163b617/. Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Wanda_Grimsgaard.

Ansvarsområder

Undervisning:

 • Grafisk design
 • Strategisk design
 • Bachelor avgangsprosjekt

Kompetanse

Interesseområder:

Strategiske og kreative prosesser og metoder på tvers av designdisipliner og designprofesjoner.

Kompetanse:

 • Visuell kommunikasjon
 • Grafisk design
 • Strategisk design
 • Redaksjonell design
 • Emballasjedesign
 • Eksponeringsdesign
 • Identitetsdesign
 • Typografi
 • Prosjektstyring
 • Designprosess
 • Kreativ prosess
 • Designmetodikk
 • Undersøkelsesmetodikk
 • Relevante analyser
 • Forretningsstrategi
   

CV

Formell utdanning:
Statens Håndverks- og kunstindustriskole (SHKS), nå Kunsthøyskolen i Oslo (KHiO). Diplom/Hovedoppgave (1981).
Professorkompetanse i visuell kommunikasjon/grafisk design tildelt av internasjonal sakkyndig komité (2012).

Publisering:
Fagbok (Utg. april 2018): “Design og strategi. Prosesser og metoder for strategisk utvikling av design.” Oslo, Cappelen Damm Akademisk.
Kompendier (2012-2017): En serie kompendier om strategisk design brukt i undervisningen.

Deltagelse i forskningsprosjekter:

FoU-prosjekt: EDUCULT (2014-2015): Tverrfaglig forskningsprosjekt (Historie, IT, Visuell kommunikasjon), tildelt FoU-stimuleringsmidler fra HSN. Prosjektleder: Lasse Sonne. 

Erasmus+ project: HETYA (Heritage training for young adults) (2016-2018). Project owner: HSN/ Lasse Sonne. Four participant countries: Norway, Sweden, Italy, Bulgaria. Interdisciplinary: History, IT, Visual Communication. 

Erasmus+ project: Go-Demo (2017-2020). Interdisciplinary. Project owner: Vestfold Fylkeskommune, Norway. Five participant countries: Norway, Sweden, Polen, Germany, Italy. 

​Medlem i forskergrupper:

 • Marketing Management