Wigdis Nygren Nordhus

Seniorrådgiver, Personal

Personal- og organisasjonsavdeling
Seksjon for rekruttering og personalforvaltning
Campus Vestfold (G4-39)
Seniorrådgiver i Personal- og organisasjonsavdelingen, Seksjon for rekruttering og personalforvaltning

Ansvarsområder

  • Saksforberedelse, utredningsoppgaver, utvikling av rutiner, retningslinjer mv.
  • Særskilt ansvar for saksbehandling i saker som knytter seg til rekruttering av ledere på  nivå 1, 2 og 3
  • Saksforberedelse i styresaker som knytter seg til avdelingens og seksjonens ansvarsområder
  • Ansvar for å utvikle og legge til rette for gode prosedyrer ved lokale lønnsforhandlinger, samt utarbeide nødvendig grunnlagsdokumenter
  • Rådgiver og saksbehandler for ledere ved Handelshøyskolen
  • Hovedansvar for rådgiving/saksbehandling i pensjonssaker ved campus Vestfold
  • Lederstøtte og oppgaver etter avtale med nærmeste leder og personal- og organisasjonsdirektøren

CV

Publikasjoner