Yu Bai

EU rådgiver

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Seksjon for Forskning og innovasjon
Campus Vestfold ()
EU rådgiver og Seniorrådgiver. Hovedansvaret er å støtte bedrifter i Buskerud-, Vestfold- og Telemark region i deres arbeid mot muligheter i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.

Ansvarsområder

  • Kartlegging av lokale og regionale aktører med EU ambisjon og/eller potensiale.
  • Rådgivning til bedrifter i deres søknads- og prosjektutviklingsprosesser.
  • Samarbeide med fylkenes kompetansemeglere, nasjonalt og internasjonalt virkemiddelapparat.

Kompetanse

  • Erfaring fra EUs rammeprogramme, og prosjektutvikling innen forskning og utvikling i samarbeid med FoU miljø og privat sektor.
  • Erfaringer med internasjonalt søknads- og prosjektarbeid.

CV

Arbeidserfaring

2007 - 2014 Forsker Transportøkonomisk institutt

2014 - 2016 Førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus

2018 --         EU-rågiver/ Seniorrådgiver Universitet Sørøst Norge

Utdanning

2013 Ph.D i Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU 

 

 

Publikasjoner