Trenger du karriereveiledning?

Hvordan kan du bruke studietiden best mulig for at du skal være jobbklar når du står med vitnemålet i boks? Som student ved USN har du tilgang til hjelp fra vårt eget karrieresenter.


Ranveig og Guro hjelper deg. Foto.

Karrieresenteret ved USN har som sitt overordnede mål å styrke studentenes karriereferdigheter.

Vi tilbyr individuelle samtaler med fokus på kompetansekartlegging, karriereplanlegging og studiemestring, tanker rundt feil valg av studie, bistand med utforming av CV og søknad, samt intervjutrening.

I tillegg har vi månedlige jobbsøkerkurs som er åpne for alle studenter, samt på forespørsel tilpassede kurs for de ulike studier.

  • Hvordan skal jeg tenke og planlegge karrieren min?
  • Hva om jeg føler jeg har valgt feil?
  • Hvilken kompetanse gir studiet mitt?
  • Hvordan kan jeg kombinere tidligere erfaringer med ny utdanning?

Har du slike spørsmål surrende rundt i hodet? Ikke nøl med å ta kontakt, vi hjelper deg gjerne.


Guro Johansen
988 53 006
31 00 84 23
Send e-post
Live Rykkje Lindgård
31 00 87 16
Send e-post
Ranveig Marie Hvit
31 00 84 42
Send e-post