Konferanser og arrangementer

Auditorium
Auditorium

Ønsker du å ha en konferanse eller seminar på en av våre åtte campus?


Vi har lang erfaring og høy kompetanse på planlegging og gjennomføring av arrangement for interne og eksterne oppdragsgivere. USN har flotte og moderne møtelokaler som er tilgjengelig for utleie.

Ta gjerne kontakt tidlig i planleggingsfasen for gode råd, veiledning og hjelp. Vi kan være behjelpelige med alt fra budsjettering, arbeidsavtaler, rombooking, nettsider, påmeldingssystem, økonomi, teknisk gjennomføring mm.

Påmeldingsskjemaet vårt støtter retningslinjer for GDPR.
 

Kontaktinformasjon

arrangementsstotte@usn.no