Ansattsøk


384 oppføringer

Adm, Handelshøyskolen

Studieveileder / Rådgiver
Fakultetsrådgiver utdanningskvalitet
Drammen
Fakultetsrådgiver utdanningskvalitet
Vestfold
Studieveileder, seniorkonsulent
Studieveileder / Seniorkonsulent
Ringerike
Fakultetsrådgiver / PhD-koordinator
Drammen
Fakultetsrådgiver utdanningskvalitet
Vestfold
Seniorkonsulent / Studieveileder EVU
Vestfold
Studieveileder /Seniorkonsulent
Drammen
Studieveileder / Seniorkonsulent
Kongsberg
Studieveileder/rådgiver
Ringerike
Fakultetsrådgiver / FS koordinator
Kongsberg
Fakultetsrådgiver Arbeidslivskoordinator
Drammen

Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap

Vitenskapelig Assistent
Drammen
Førsteamanuensis / Programkoordinator
Drammen
konsulent/universitetslektor
Drammen
Førsteamanuensis
Kongsberg
Vitenskapelig assistent
Drammen
Universitetslektor Timelærer
Kongsberg
Førsteamanuensis
Drammen
Timelærer
Drammen
Universitetslektor informasjonsvitenskap
Drammen
Førstelektor
Kongsberg

Institutt for økonomi og IT

Prosjektarbeider

Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap

Førsteamanuensis / praksiskoordinator
Vestfold
Professor Emeritus
Førsteamanuensis Emeritus
Vestfold
Universitetslektor II
Vestfold
Professor emeritus
Timelærer
Vestfold
Universitetslektor i finansregnskap
Vestfold
Gjesteforsker
Vestfold
Førsteamanuensis / programkoordinator
Vestfold
Vitenskapelig assistent
Vestfold

Institutt for økonomi, markedsføring og jus

Universitetslektor
Ringerike
Universitetslektor
Ringerike
Professor i jus og rettsøkonomi
Ringerike
Professor II
Ringerike
Timelærer Praktisk regnskapsforståelse
Ringerike
Førsteamanuensis / Programkoordinator
Ringerike
Prosjektutvikler
Ringerike
Professor i markedsføring og strategi
Ringerike
Førsteamanuensis / Timelærer
Ringerike
Universitetslektor reiseliv og ledelse
Ringerike
Førsteamanuensis II
Ringerike
Stipendiat
Ringerike
Professor / programkoordinator
Ringerike
Universitetslektor
Ringerike