Adriana Margareta Dancus

Adriana Margareta Dancus

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-26)
Dancus har en Ph.D. i Scandinavian Studies: Theory and Criticism fra University of Washington i Seattle. Hennes faglige interesser inkluderer: skandinavisk film med vekt på norske spille- og dokumentarfilmer, norsk litteratur med vekt på litteratur etter 1945 og tegneserieromaner fra 2000-tallet, kjønn og etnisitet, affekt, emosjoner, følelser, stemninger, sårbarhetens estetikk, politikk og etikk.

Ansvarsområder

 • Undervisning, veiledning, evaluering og sensur på litterære emner på bachelor- og masternivå samt videre- og etterutdanning
 • Undervisning og veiledning på Ph.D.-nivå
 • Leder av temagruppen Litteratur og film under forskergruppen Tekst i kultur og utdanning
 • Pågående forskning om sårbarhet, livsmestring, ubehagelige følelser og deres plass i klasserommet
 • Aktiv deltakelse i internasjonale forskernettverk som Society for the Advancement of Scandinavian Studies (SASS) og European Network for Cinema and Media Studies (NECS)

Kompetanse

Ekspertområder innen forskning:

 • Filmanalyse
 • Emosjonenes poetikk og kulturpolitikk
 • Sårbarheten som en produktiv ressurs

Pedagogisk kompetanse:

 • Planlegging, undervisning og veiledning på alle universitetsnivåer
 • Sensur og evaluering på bachelor- og masternivå
 • Erfaring med undervisning fra videregående skole
 • Kurs i universitetspedagogikk og Ph.D.-veilederkurs (pågår)
 • Godkjent pedagogisk utdanning fra utlandet

Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner:

“Vulnerable exposures: A conversation with Norwegian filmmaker Anne Haugsgjerd.” Journal of Scandinavian Cinema 10, nr. 3 (2020): 273-79.

“Reenacting Rape in Édouard Louis’s History of Violence.” In Terrorizing Images. Trauma and Ekphrasis in Contemporary Literature, edited by Charles Ivan Armstrong and Unni Langås, 101-16. Berlin/Boston: De Gruyter, 2020. Open Access: https://www.degruyter.com/view/title/575747

Vulnerability in Scandinavian Art and Culture. Redigert sammen med Mats Hyvönen og Maria Karlsson. Palgrave Macmillan: 2020. Open Access: https://www.palgrave.com/gp/book/9783030373818.

“Mobilizing Vulnerability in Scandinavian Art and Culture.” Artikkel skrevet sammen med Mats Hyvönen og Maria Karlsson. I Vulnerability in Scandinavian Art and Culture, redigert av Adriana M. Dancus, Mats Hyvönen og Maria Karlsson, 1-15. Palgrave Macmillan: 2020. Open Access: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-37382-5_1.

“The Art of Begging.” I Vulnerability in Scandinavian Art and Culture, redigert av Adriana M. Dancus, Mats Hyvönen og Maria Karlsson, 223-46. Palgrave Macmillan: 2020. Open Access: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-37382-5_11

Exposing Vulnerability: Self-Mediation in Contemporary Scandinavian Films By Women. Bristol: Intellect Books/Chicago: University of Chicago Press, 2019.

“The virality of Norwegian guilt. How a story of male rape from Norway made international headlines.” Journal of Aesthetics and Culture 10, nr. 2 (2018): 74-82. Open Access: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20004214.2018.1447218

“Å filme sine dype arr. (Selv)mediering og selvskading i Idas dagbok (2014)”. I Lidelsens estetikk. Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier, redigert av Christine Hamm, Siri Hempel Lindøe og Bjarne Markussen, 141-58. Bergen: Alvheim & Eide Akademisk Forlag 2017.

“Å skape broer med flerkulturell sansing. Filmens og litteraturens rolle i dagens samfunn.”  Studia Philologia 61, nr. 3 (2016): 199-208.

“Women, vulnerability and depression: The cruel optimism of not giving a damn in Good Girl.” Journal of Scandinavian Cinema 6, nr. 2 (2016): 137-51.

“Skyld, humor og den kommunistiske fortiden i norsk og rumensk samtidsfilm.” I Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid, redigert av Elisabeth Oxfeldt, 113-32. Oslo: Universitetsforlaget, 2016. Open Access: https://www.idunn.no/skandinaviske-fortellinger/6-skyld-humor-og-den-kommunistiske-fortiden-i-norsk-og-rumensk-samtidsfilm

“Trollism, Reality Hunger, and Vulnerability. Trolls in Film and Literature in the 2000’s.” European Journal of Scandinavian Studies 46, nr. 2 (2016): 250-69.

“Melankoli i vinterland. Hisham Zamans Vinterland (2007) og Før snøen faller (2013).” I Det tredje språket. Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv, redigert av Martin Engebretsen, 34-48. Kristiansand: Portal, 2015.

“Film and Pathoscapes: A Study of Upperdog (Sara Johnsen, 2009).” I Acta Nordica. Studier i språk- og litteraturvitenskap. Globalization in Literature, redigert av Per Thomas Andersen, 215-26. Oslo: Fagbokforlaget, 2014.

“Ghosts Haunting the Norwegian House. Racialization in Norway and The Kautokeino Rebellion (Gaup, 2008). Framework 55, nr. 2 (2014): 121-39.

“Male Mental Illness and Norwegian Compassion. A Study of Elling (2001) and The art of negative thinking (2006).” NORMA – Nordic Journal for Masculinity Studies 8, nr. 1 (2013): 7-25.

"Diasporic Feeling and Displaced Nostalgia: A Case Study: Import-eksport and Blodsbånd." Scandinavian Studies 83, nr. 2 (2011): 247–66.

“A Father’s Body, a Nation’s Heart - Care-giving Fathers in Contemporary Norwegian Film.” NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 19, nr. 2 (2011): 71-86.

“War and Literature in Norway: A Genealogy of Shame in Postwar Norway.” Studia Philologia 2 (2010): 51-60.

“Civil Society: The Renegade Child of Neoliberalism- A Study of Norwegian Fisheries,” Minerva, 16. mars, 2009. https://www.minervanett.no/the-renegade-child-of-neoliberalism-a-study-of-norwegian-fisheries/112254

“Sammenlikningskonstruksjoner med enn som eller bare som etter komparativ og annen i norske dialekter.” Co-author Endre Mørck.  Norsk Lingvistisk Tidsskrift 26 (2008): 13-36.

 

Andre publikasjoner:

“Bilete større enn oss sjølve”, Anja Breien 80 år – Et festskrift til jubilanten (2020), 75-6. 

“Hvem skal betale for mangfoldet”, Morgenbladet, 30. august, 2019. https://morgenbladet.no/ideer/2019/08/hvem-skal-betale-mangfoldet-spor-adriana-margareta-dancus

“Krigsminner som bygger broer”. Rushprint, 27. februar, 2019. https://rushprint.no/2019/02/krigsminner-bygger-broer/

”Å framkalle sårbarhet – om nordiske samtidsfilmer av og med kvinnelige filmskapere.” Nordic Women in Film, Desember 2017. http://www.nordicwomeninfilm.com/a-framkalle-sarbarhet/

”Om å tørre å stå naken foran kameraet - intervju med Anne Haugsgjerd.” Nordic Women in Film, Desember 2017. http://www.nordicwomeninfilm.com/om-a-torre-a-sta-naken-foran-kameraet/?lang=no

“Hollywoods hese stemme - Chuck Norris vs. Communism.” filmtidsskriftet Z 4: Rumensk nybølge (2016): 38-45.