An-Magritt Larsen

Rådgiver

Avdeling for kommunikasjon og marked
Seksjon for media og formidling
Campus Vestfold ()

Ansvarsområder

Kommunikasjonsrådgiver i utviklingsprosjektet MARKOM2020 (MARitim KOMpetanse) som finansieres av Kunnskapsdepartementet. Fra 2011 har MARKOM2020 vært viktigste prosjekt for å heve kvaliteten på norsk maritim profesjonsutdanning. Samarbeidsinstitusjonene er Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, UiT Norges arktiske universitet, Høgskulen på Vestlandet og landets maritime fagskoler. USN har ledelsen og prosjektet avsluttes i 2020/2021.

CV

Høgskolekandidat i journalistikk ved Høgskulen i Volda, filmvitenskap grunnfag og mellomfag ved Høgskolen i Lillehammer og administrasjon og ledelse ved Høgskolen i Vestfold. Mange års yrkeserfaring som journalist, fotograf og kommunikasjonsrådgiver. Se mer på LinkedIn.