Anders Rønningen

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Vestfold (D1-12)
Jeg har doktorgrad innen musikkpedagogikk der jeg gav et flerkulturelt perspektiv på pedagogiske tekster for musikk (lærebøker for musikk i norsk ungdomsskole). Mine forskningsinteresser er først og fremst innenfor kulturelt mangfold, kulturskole og musikkpedagogikk.

Ansvarsområder

CV

Anders Rønningen er FoU-leder i Norsk kulturskoleråd og førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

Utdanning: PhD i musikkpedagogikk, lektor i musikk med hovedvekt på etnomusikologi og komposisjon, og cand phil med musikk, filosofi og sosialantropologi i fagkretsen.

 • 2017      PhD i Musikkpedagogikk, Norges Musikkhøgskole.
 • 1999      PPU Praktisk Pedagogisk utdanning, Universitetet i Oslo.
 • 1998      Grunnfag i Sosialantropologi, Universitetet i Oslo.
 • 1998      Hovedfag i Musikk, NTNU, Trondheim.
 • 1996      Grunnfag i Filosofi, Universitetet i Oslo.
 • 1995      Mellomfagstillegg i Musikk, NTNU, Trondheim.
 • 1995      Grunnfag i Musikk, NTNU, Trondheim.
 • 1993      Artium Musikk og Drama, Tønsberg Gymnas.

Kortere kurs:

 • 1996      Innføring i sosiologi - 9 vekttall (gml. Modell) NTNU, Trondheim
 • 1995      Kulturforståelse - 5 vekttall (gml. Modell) NTNU, Trondheim
 • 1996      Statistisk metodev - 4 vekttall (gml. Modell) NTNU, Trondheim

Arbeidserfaring: Erfaring fra forskning, undervisning, ledelse og interkulturell kommunikasjon

 • 2017/08 – DD         FoU-leder i Norsk kulturskoleråd
 • 2016/08 – DD         Førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.
 • 2015/04–2017/08   Rådgiver i Norsk kulturskoleråd region BTV.
 • 2015/01–2015/07   Høgskolelektor i midlertidig stilling. Undervisning på Kunst, Kultur og Kreativitet, Barnehagelærerutdanningen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
 • 2011 – 2014           Visedirektør, studiekoordinator og leder av kompetanseavdelingen ved Lovasoa Cross-Cultural Competence Center: Antsirabe, Madagaskar.
 • 2007-2011              Dr.gradsstipendiat ved Høgskolen i Vestfold
 • 2002-2006              Nestrektor ved SFM - Sekoly Fanomanana Mpampianatra (Noradstøttet lærerhøgskole) og leder for utviklingsprosjektet ”Music and development”, Fandriana, Madagaskar.

 

Kunstnerisk virksomhet (utvalg):

 • 2019    Komponerte og dirigerte «Mampody – å komme hjem», en konsert for korene SKRuK (Norge) og LOVA (Madagaskar): Olavsfest.
 • 2002    Freelance gitarist, pianist, valiha-utøver, komponist, arrangør, og kordirigent.
 • 2014    Utgav Cd`en ”Halm, strå, bambus og sykkelvaier” http://www.deezer.com/album/8636632
 • 2004 – 2015     Div samarbeidsprosjekter og produksjoner med musikere og grupper fra forskjellige deler av Afrika: Rajery, Malaïka, Chorale Militaire LOVA m. Fl.
 • 2008    Komponerte og fremførte ”Guds Drøm” et helaftens musikkverk i samarbeid med Ole Paus (tekst), for damekor, afrikansk kor, strykekvartett, valiha, perkusjon og balafon. Bestilt av NMS til generalforsamlingen i Bergen 2008. (Senere fremført flere ganger)
 • 2004    Instrumentalarrangør, utøver og kor-produsent for den tverrkulturelle CD-innspillingen ”Avtrykk” (KKV – 2004. Produsent: Erik Hillestad)

 

Publikasjoner

Fagfellevurderte publikasjoner:

 • Rønningen, A. (2019). Kulturskolens kompetansebehov for ny rammeplan. En regional undersøkelse i Buskerud, Telemark og Vestfold. Journal for Research in Arts and Sports Education3(1). https://doi.org/10.23865/jased.v3.1283
 • Østern, T. P., & Rønningen, A. (2019). Community Arts/Arts Education – et temanummer om ulike tilnærminger til kunst og utdanning i et bredt og komplekst utdanningsfelt. Journal for Research in Arts and Sports Education3(1). https://doi.org/10.23865/jased.v3.172
 • Björk, C., Tillborg, A. D. L., Heimonen, M., Holst, F., Jordhus-Lier, A., Rønningen, A.,. . . Laes, T. (2018). “Music education policy in schools of music and performing arts in four Nordic countries: the potential of multi-actor processes.” Finnish Journal of Music Education, 2(21).
 • Bjørnsrud Halvor & Rønningen Anders (2017): Forskende partnerskap som grunnlag for fagplanhøring og utviklingsprosesser i kulturskolen – erfaringer når kulturskoler vurderer innhold i den nye læreplanen. I Forskning og utvikling i kulturskolefeltet : IRIS – den doble regnbuen, Red: Angelo, Rønning og Rønningen. Cappelen Damm Akademisk. DOI: https://doi.org/10.23865/noasp.21
 • Rønningen Anders (2017) The Norwegian Municipal Music and Art Schools in the light of Community Music. International Journal of Community Music, Volume 10, Number 1, 1 March 2017, pp. 33-43(11) Intellect. DOI: https://doi.org/10.1386/ijcm.10.1.33_1 
 • Rønningen Anders (2015) Det etniske steget - En drøfting av kulturelt mangfold i pedagogiske tekster for musikk for norsk ungdomsskole. Avhandling for Ph.D.-graden Norges musikkhøgskole, Oslo 2015 NMH-publikasjoner 2015:9
 • Rønningen Anders (2014 a) Den skal tidlig krøkes som god konstruksjon skal bli. I: Kunstner eller lærer? : profesjonsdillemaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning. Red.: Angelo E. & Karlsnes, S. Oslo, Cappelen Damm Akademisk.
 • Rønningen Anders (2014 b) Historier fra Etnia. Representasjon av kulturell annerledeshet i lærebøker i musikk for norsk ungdomsskole. I: Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 15, Red.:Holgersen S. E, & Nielsen S. G. S. 121-152. Oslo, Norges Musikkhøgskole.
 • Rønningen Anders (2013) Læringsdesign i et flerkulturelt perspektiv: Analyser av læringsdesign i pedagogiske tekster for ungdomsskolens musikkfag. I: Pedagogiske tekster og ressurser i praksis, red: Knudsen S. V., s. 83-118. Oslo, Cappelen Damm Akademisk.
 • Rønningen Anders (2011) Musikkbegrepet som sort boks. Et forsøk på dekonstruksjon av begrepet musikk i vestlig tenkning, med utgangspunkt i en lærebok i musikk for ungdomsskolen. I. Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok. Vol 12. Red.: Holgersen S.E. & Nielsen, S. G. S. 81-100- Oslo, Norges Musikkhøgskole.
 • Rønningen Anders (2010) Pictures from Ethnia: Peepholes into otherness: A brief analysis of pictures used in Norwegian music textbooks for the 8th grade. IARTEM e-Journal, 3 (2), s. 29 – 42.

Rapporter: