Andrea Hofmann

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for matematikk og naturfag
Campus Drammen (5599)

Ansvarsområder

  • Faggruppeleder i matematikk
  • International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS)
  • Videreutdanning for lærere

Kompetanse

Matematikk

  • Algebraisk geometri, algebra

Matematikkdidaktikk

  • Bevis og argumentasjon i grunnskolelærerutdanningen

CV

Publikasjoner

  • Hofmann, A., Kaufmann, O.T. (2014). Geometri. I: Gustavsen, T.S., Hinna, K.R.C., Borge, I.C., Andersen, P.S. (Red.). QED 1-7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2 (s. 159-378). Cappelen Damm Akademisk.
  • Hofmann, A. (2017). Origami og vinkelens tredeling. Tangenten - tidsskrift for matematikkundervisning, 3, s. 47-51.
  • Hofmann, A. (2017). Origami og kubens fordobling. Tangenten - tidsskrift for matematikkundervisning, 4, s. 46-50.