Anette Hansen

Førsteamenuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-138B)
Tilknyttet utdanningsprogrammene: Bachelor i sykepleie og Master i klinisk helsearbeid Forskergrupper: EldreForsk og Klinisk kompetanse i sykepleierutdanningen

Ansvarsområder

Kompetanse

Helsetjenester til eldre

Kommunehelsetjenester

Demensomsorg

Helseledelse

Kvalitative design og metoder

CV

Publikasjoner

Hansen, A., Hauge, S., Hellesø, R., Bergland, Å. Purchasers’ deliberations on psychosocial needs within the process of allocating healthcare services for older home-dwelling persons with dementia: A qualitative study. BMC Health Services Research. Positiv tilbakemelding fra tidsskrift, venter på endelig svar om publisering. BMC Health Services Research. 2018. Tilgjengelig fra: https://bmchealthservres.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12913-018-3550-7

Hansen, A., Hauge, S., Bergland, Å. Meeting psychosocial needs for persons with dementia in home care services – a qualitative study of different perceptions and practices among health care providers. BMC Geriatrics. 2017. Tilgjengelig fra: https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-017-0612-3

Hansen, A., Hauge, S., Bergland, Å. Balancing the use of language to enable care: A qualitative study of oral and written language used in assessments and allocations of community healthcare serviced for persons with dementia. BMC Health Services Research. 2016. Tilgjengelig fra: http://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-016-1659-0

Hansen, A., Kirkeby, P. Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A – Implementering i Vestfold. Fylkesmannen i Vestfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold, 2011. Tilgjengelig fra: http://www.sandefjord.kommune.no/Global/HS/Utviklingssenter,%20USHT/Prosjekter/Pasientrettighetsloven%20kap%204a/Pasientrettighetsloven%20kap%204A%20sluttrapport.pdf

Hansen, A., Ytrehus, S. Hvordan påvirker Marte meo-veiledning personalets opplevelse av egen mestring i demensomsorgen? Sykepleien Forskning 2011; 1 (6): 36-43.