Ann Marit Roterud Espe

Seniorrådgiver

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Stab utdanningsavdelingen
Campus Kongsberg (102)

Ansvarsområder

 • Fuskesaker
 • Klagesaker
 • Dokumentfalsk/politianmeldelser
 • Bortvisning og utestengelse
 • Skikkethetssaker
 • Spørsmål om tolkning av regelverk (lov, forskrift, utfyllende bestemmelser og annet)
 • Utvikling og forvaltning av høyskolens interne regelverk (forskrifter, utfyllende bestemmelser med mer)
 • Utvikling av rutiner og arbeidsbeskrivelser for forvaltning av lover og forskrifter
 • Juridisk rådgivning og saksbehandling
 • Bistand i diverse enkeltsaker
 • Forvaltningsrett (saksbehandling, habilitet, taushetsplikt, innsyn)
 • Kvalitetssikring

Kompetanse

CV

Utdanning:

2005 – 2010 Universitetet i Oslo - Mastergrad Rettsvitenskap

2004 – 2004 Universitetet i Oslo - Frie fag; Introduksjon i forvaltningsrett og strafferett

2003 – 2004 NTNU - Statsvitenskap - Årsstudium

Relevant yrkeserfaring:

Fra 2017-08: Høgskolen i Sørøst-Norge

Avdeling for utdanning og studiekvalitet, Seksjon for studiekvalitet og analyse

2013-04 – 2017-07: Kunnskapsdepartementet

Universitets- og høyskoleavdelingen, seksjon for eierskap og styring.

Regelverksutvikling, juridisk rådgivning og etatsstyring.

2012-04 - 2013-03: Statens landbruksforvaltning

Offentlige anskaffelser og kontraktsrett, informasjonssikkerhet og personvern m.m.

2010-08 - 2012-04: Kunnskapsdepartementet

Universitets- og høyskoleavdelingen, seksjon for eierskap og styring.

Regelverksutvikling, juridisk rådgivning og etatsstyring.

Publikasjoner