Ann-Thérèse Arstorp

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (4226)
Ann-Thérèse Arstorp har en bakgrunn som underviser i den danske folkeskole og på lærerutdanningen i København. I 2021 er hun faglig ansvarlig for utviklingen av et nytt 100% nettbasert studietilbud i PfDK for lærere på 11.-13. trinn. Ann-Thérèses doktorgradsarbeid undersøkte spenningsfeltet mellom de politiske forventningene til anvendelsen av digital teknologi i lærerutdanningen overfor den faktiske anvendelse, sett fra underviserens perspektiv. Doktorgradsarbeidet var et etnografisk inspirert feltstudie på en lærerutdanning i København. I Norge har Ann-Thérèse vært ansatt i Senter for IKT i utdanningen (som senere fusjonerte med Utdanningsdirektoratet) og her arbeidet nasjonalt med å støtte og veilede lærerutdanningen. Dette arbeide har involvert utarbeidelsen av Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse, utvikling av MOOC i PfDK til Kompetanse for Kvalitet, nasjonale nettverkssamlinger for Profesjonsfaglig Digital Kompetanse i lærerutdanningen, etableringen og utviklingen av et nasjonalt nettverk for Fremtidens Klasserom. Ann-Thérèse har en professor II stilling på Høgskolen i Østfold og utvikler her moduler til MOOCs i PfDK og IKT og læring.

Ansvarsområder

- Forskergruppeleder av LÆDIME, "Læring, læringsdesign og digitale medier"

- Medlem av forskergruppen TEPEE, "Lærerprofesjon, lærerutdanning og utdanningspolitikk"

- emneansvar, faglig utvikling og koordinering av undervisning og veiledning, profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere 11.-13. trinn (KfK)

- veiledning av masterstudenter

- forskning knyttet til profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningen, bruk av IKT og utvikling av teknologirike soner i lærerutdanningen

Kompetanse

- inngående kjenskap til profesjonsfaglig digital kompetanse, forfatter til rammeverk for profesjonsfaglig digital kompetanse

- forskningsinteresser: policyutvikling (særlig nordisk), lærerutdanning, kompetanseheving i lærerutdanning, utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse

- metodologisk kompetanse knyttet til etnografisk metode, forskningsintervju, kvalitative analyser

- lang undervisningserfaring fra grunnskole og lærerutdanning

CV

Publikasjoner

Arstorp, A-T. (2020, 2. utg.) Hva er lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse? I:101 Digitale grep for økt profesjonsfaglig digital kompetanse - om didaktikk for anvendelse av digitale læringsressurser i fagene, Tor Arne Wølner (red.), Fagbokforlaget.

Arstorp, A-T. (2018) Future Classroom Labs in Norwegian Pre-service Teacher Education. In: Wu TT., Huang YM., Shadiev R., Lin L., Starčič A. (eds) Innovative Technologies and Learning. ICITL 2018. Conference proceedings. Springer, Cham, p. 288-292.

Kelentric, M., Helland, K., & Arstorp, A-T. (2017) Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse, Senter for IKT i utdanningen. 

Arstorp, A-T. (2015) Teknologi på læreruddannelsen - en forestillet eller en realiseret praksis? En virksomhedsteoretisk analyse af objekter, motiver og rettetheder på samfunds- institutions- og undervisningsniveau. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Ph.d.-afhandling

Arstorp, A-T. & Heiberg, T. (2014) At lære at blive lærer med en teknologi. (Rapport om lærerstuderendes praktik med iPads). Professionshøjskolen UCC.

Arstorp, A-T. & Schrøder, V. (2012) Læreres teknologiforståelse : anskueliggjort gennem fire teknologi-perspektiver, I: Hasse, C. & Søndergaard, K. D. (2012). Teknologiforståelse på skoler og hospitaler, Aarhus Universitetsforlag, p. 43-63.

Arstorp, A-T. & Heiberg T. (2012) TechTutorer – en ny måde at integrere teknologi i læreruddannelsen? Professionshøjskolen UCC.

Arstorp, A-T. (2012) Læreruddannelsen før og nu - med et særligt blik på teknologi, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.

Arstorp, A-T., Heiberg, T., Pagaard, D. M. og Skov, K. (2011) Interaktive tavler i undervisningen – og perspektiver for integrering i læreruddannelsen, Professionshøjskolen UCC.

Arstorp, A-T. (2008) Udbredelse og anvendelse af læremidler - hvad skete der med Netpilot?, Forskningsprogrammet Medier og IT i et læringsperspektiv, Institut for didaktik, DPU/AU.

Arstorp, A-T. (2008) Kvalificering af børns søgning på internettet. Specialeafhandling, DPU.