Anne Grete Kristiansen

Anne Grete Kristiansen

Studieveileder / Rådgiver

USN Handelshøyskolen
Adm, Handelshøyskolen
Campus Ringerike (E 107)
Rådgiver og studieveileder på USN Handelshøyskolen - Institutt for økonomi, markedsføring og jus.

Ansvarsområder

Rådgiver for:

  • Bachelor i jus
  • Bachelor i IT og informasjonssystemer
  • Master of Management Information Systems

Studieplaner og emner i FS og EpN.

Innpass av annen utdanning og emnefritak.

Oppfølging av studieprogresjon og studiemestring.

Utdanningsplaner og emnevalg.

Vitnemål.