Anne Gwendoline Fængsrud

Emeritus

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Team Grunnskolelærerutdanningene HIU
Campus Vestfold (B2-24)

Ansvarsområder

CV

Studiedirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold/Høgskolen i Sørøst-Norge
Viserektor, Høgskolen i Vestfold
Studieleder allmennlærerutdanning, Lærerutdanning for ungdomstrinnet og Lærerutdanning for barnetrinnet - traineemodell
Teamleder allmennlærerutdanning
Teamleder barnehagelærerutdanning
Faglærer norsk i allmennlærerutdanning og barnehagelærerutdanning
Prosjektdirektør i privat sektor
Lektor ved Oslo katedralskole og Nøtterøy videregående skole
Hjelpelærer, Nordisk institutt, Universitetet i Oslo