Anne Kari Botnmark

Universitetslektor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (C2-109)

CV

Utdanning

1984 - 1988   Universitetet i Trondheim, Norges tekniske høgskole (NTNU) - Sivilingeniør Kjemi

2012              EDU6300 Ingeniørdidaktikk (15 ECTS), NTNU

2008              UHR’s dekanskole. Lederutviklingsprogram

2006 - 2008  NHO's program mangfold i ledelse - Female Future

2007             BIK2401 Styrekompetanse  (6ECTS), BI

1999             Fremstillingsmetoder innen mikroteknologi, DTU, Danmark.

1997             Aluminium overflateteknologi (NorFA/EEU -kurs), NTNU

1989 - 1992  Emner på Master og PhD - nivå innen materialteknologi, NTNU;

                     Strukturanalyse, Diffraksjon og mikrostruktur, Faste stoffers fysikk, Termodynamikk for saltsmelter

 

Yrkeserfaring

1992 - dd     Universitetslektor, Høgskolen i Vestfold, nå Universitetet i Sør-østNorge :

  • 2021 Phd nautiske operasjoner, leder av konsortiet
  • 2017 - 2020 Instituttleder, Institutt for maritime operasjoner USN
  • 2013 - 2016 Instituttleder, Institutt for maritm teknologi, drift og innovasjon, HSN
  • 2011 - 2016 NFR's program Virkemidler for regional innovasjon (VRI), prosjektleder VRI Vestfold
  • 2008 - 2013 Oslofjordalliansens pilotprosjekt teknologi (UMB, HiBu, HiØ og HVE), prosjektleder 
  • 2003 - 2008 Studieleder, avdeling for realfag og ingeniørutdanning, HVE
  • 2000 - 2003 Dekan, avdeling for realfag og ingeniørutdanning, HVE 
  • 1997 - 2000 Prodekan ved avdeling for realfag og ingeniørutdanning. 
  • 1993 - 1994 Avdelingsleder maskinlinjen

1989 - 1992         Norges tekniske høgskole (NTNU) Vitenskapelig assistent