Anne-Marie Støvreide Hanche

Anne-Marie Støvreide Hanche

Studieveileder / Rådgiver

USN Handelshøyskolen
Adm, Handelshøyskolen
Campus Vestfold (C3-130)
Studieveileder på Handelshøyskolen, Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap.

Ansvarsområder

Studeiveileder for;

  • Lektorutdanning i historie
  • Praksisveileder for lektorstudentene i historie
  • Bachelor i historie
  • Årsstudie i historie

 - Individuell studieveiledning

- Oppfølging av studieprogresjon

- Søknader om innpass/ekstern utdanning

- Permisjonssøknader

- Utdanningsplaner

- Tilrettelegging for valg av valgfrie emner på bachelorprogrammene

- Internasjonalt, inn - og utveksling på studieporgrammene i samarbeid med internasjonal kontor

- Programrådssekretær for bachelorprogrammet i historie og lektorutdanning i historie

 

Kompetanse

CV

Publikasjoner