Anne Thronsen

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (M-121)
Jeg er vernepleier og pedagog med 25 års erfaring i undervisning, veiledning, fagutvikling og ledelse innen bachelorprogrammene i vernepleie og barnevern. Har 11 års ledererfaring med faglig og administrativt ansvar innen universitets- og høgskolesystemet. Tidligere arbeidserfaring fra barne- og ungdomspsykiatri, kommunale tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser generelt og mennesker med utviklingshemming spesielt. Har ledet prosjekter på ulike nivåer, jobbet nasjonalt og internasjonalt med ulike temaer innen helse- og sosialfeltet og presentert prosjekter på nasjonale og internasjonale konferanser. Er medforfatter til lærebok i vernepleie, og innen forskning- og utvikling er jeg særlig tilknyttet prosjektet Foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) i Norge. Det er et prosjekt knyttet til forskergruppen VETUG, og henvender seg særlig til barnevernstjenestene som møter foreldre med behov for konkret, individuell og hjemmebasert veiledning p.g.a. språkvansker, generelle lærevansker eller utfordringer knyttet til kognitive vansker som hukommelse, struktur, tidsplanlegging eller annet som kan påvirke omsorgskompetanse.

Ansvarsområder

  • Undervisning og veiledning i bachelor vernepleie
  • Koordinator for Erasmusnettverket SocNet 98
  • Prosjektleder for prosjektet Parenting Young Children i Norge (PYC) - foreldreveiledning  som retter seg til foreldre med behov for konkret, individuell og hjemmebasert veiledning p.g.a. språkvansker, generelle lærevansker eller utfordringer knyttet til kognitive vansker som hukommelse, struktur, tidsplanlegging eller annet som kan påvirke omsorgskompetanse til barnets beste. 

Kompetanse

Formalkompetanse: ​Bachelor i Vernepleie og Master i Pedagogikk

CV

Publikasjoner

Publikasjoner

Thronsen,A.(2009) Studentevalueringer som meningsskapende verktøy for kvalitet i høyere utdanning? Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UIO.

Thronsen, A.(2014). Normalization at any cost? A study of the parent education programme Parenting Young Children (PYC) as a model of preventive intervention in Norway I: Crabtree, S.A. Diversity and the Process of Marginalisation and Otherness: giving voice to hidden themes – a European perspective. London: Whiting &Birch

Nordlund,I, Thronsen,A Linde,S (2015). Innføring i vernepleie. Kunnskapsbasert praksis – grunnleggende arbeidsmodell. Oslo: Universitetsforlaget.

Thronsen,A, Young,E. (2015). PYC i Norge. Foreldreveiledning til foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser i møte med barnevernet 2014-2016. Porsgrunn: HIT rapport nr. 17

Thronsen,A. & Young,E. (2016). Foreldreveiledning til Barnets beste. Oslo: Tidsskriftet Norges Barnevern, vol 93, nr. 3 og 4, s. 340-355.

 

Konferansepresentasjoner

Nasjonalt

Thronsen,A. (2013). Utviklingshemming og foreldreskap. Porsgrunn: Dagskonferanse om Barn med funksjonsnedsettelser. 26.11.2013

Thronsen,A. og Young,E. (2014). Utviklingshemming og foreldreskap. Om foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser. Horten: Videreutdanning i Samhandlende lederskap. 09.04.2014

Thronsen,A. og Young,E. (2014). Utviklingshemming og foreldreskap. Om foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser. Lillehammer: NNFF 6. forskningskonferanse. 05.05.2014

Thronsen,A. og Young,E. (2014). Foreldre tross alt – om foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser i barnevernet. Oslo: Norges barnevernkongress. 18.09.2014

Thronsen,A. og Young,E. (2015). Foreldre tross alt. Om foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser. Lillestrøm: Habiliteringstjeneten A-hus. 16.03.2015

Thronsen,A. og Young,E.(2016). Foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser. Hvem-Hva-Hvordan. Trondheim: NNFF 7. forskningskonferanse. 09.05.2016

Thronsen,A.(2016). Vil foreldreveiledningsprogrammet PYC kunne gi tilpasset veiledning til familier i barnevernet hvor foreldrene har kognitive vansker? Oslo: Fagkonferanse i BUF-dir. 09.06.2016.

Thronsen,A.(2016). Erfaringer med foreldreveiledningsprogrammet PYC. Oslo: Fagmøte BUF-dir. 14.10.2016.

Internasjonalt

Thronsen,A. (2012). Characteristics and challenges in a Norwegian welfare state model and Bachelor’s Degree Study Programme in Social Education in Norway. International University Week 2012: Emden, Tyskland.

Thronsen,A. (2013). Normalization at any cost? Challenges in Social Work with Parents with Intellectual Disabilities. International University Week 2013: Bournemouth, England.

Thronsen,A. og Young,E. (2013). Utviklingshemming og foreldreskap. Om PYC I Norge. Uppsala: Forskernettverket I SUF-Kunnskapscentrum. 24.10.2013.

Thronsen,A. og Young,E. (2014). Parents with intellectual disabilities and their children. Description of Parenting Young Children – PYC. International University Week 2014: Leuven, Belgia

Thronsen,A. og Young,E.(2016). Voices from parents with intellectual disabilities.
Experiences from parental guidance in Parenting Young Children(PYC), Norway 2015/2016.

International University Week 11. – 15.04. 2016. St.Pølten, Østerrike

Bokenstrand,C., Nylén,A. og Thronsen,A.(2016). Nordiskt samarbete vid implementering av PYC. Norrkøping: Nordisk FOU konferens. 08.09.2016.