Ånon Egeland

Førsteamanuensis emeritus

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk
Campus Rauland (120)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Publikasjoner

Egeland, Ånon.
Norwegian Concert. Egeland, Ånon.
Solokonsert. Egeland, Ånon.
Årsmøtekonsert. Egeland, Ånon.
ÆLJ I SOLNEDGANG. Egela