Åse Holmberg

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (N-215)
* FØRSTEAMANUENSIS I FAMILIETERAPI OG SYSTEMISK PRAKSIS * Pågående forskningsprosjekt: EKSISTENS, MENING, OG RELASJON; en Grounded Theory studie om NEET ungdommers eksistensielle utfordringer i dagens velferdssamfunn

Ansvarsområder

 • Fagansvarlig for videreutdanningen "Samspill og tilknytning"
 • Ansvar for "kommunikasjon og relasjon" - undervisning på bachelor barnevern og vernepleie
 • Underviser på temaer innenfor kvalitativ forskning
 • Underviser om familiearbeid, dialog, samtale med barn, ungdom, familier og større nettverk
 • Veileder og sensor på bachelor og masteroppgaver

Kompetanse

 • Familiearbeid/familieterapi
 • Systemisk praksis
 • Kommunikasjon og relasjon/dialog
 • Samtaler med barn, ungdom, familier og større systemer
 • Psykososialt arbeid med barn, ungdom og familier
 • Eksistensielle perspektiver i helse- og sosialfaglig arbeid
 • Veiledningsteori og metoder
 • Kvalitativ forskning
 • Sosialkonstruksjonisme
 • Kritisk teori

CV

Publikasjoner

Publikasjoner

Holmberg, Å. (2018). Making room for spirituality? Family therapists and clients` perceptions and experiences about spirituality in family therapy (Doktorgradsavhandling). VID Vitenskapelige Høgsko

Holmberg, Å, Jensen, P & Ulland, D. (2017). TO MAKE ROOM OR NOT TO MAKE ROOM; Clients’ narratives about exclusion and inclusion of spirituality in family therapeutic practice. Australian & New Zealand Journal of Family Therapy, 38-1, 15-26

Holmberg, Å. (2012). Familieterapeuters møte med det åndelige og eksistensielle mennesket. Fokus på Familien, 40-1, 50 – 67