Åshild Viken Wåle

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden (N-127)
Åshild Viken Wåle er høgskolelektor i pedagogikk og har bakgrunn fra skole som lærer på alle trinn i grunnskolen. Hun har internasjonal erfaring fra arbeid med skole i Sør-Amerika og Afrika. Hun begynte i undervisningsstilling på Høgskolen våren 2009. Hovedoppgaver har ligget innenfor undervisning, praksisgjennomføring og utviklingsarbeid innenfor vurdering og klasseledelse i skolen.

Ansvarsområder

  • Underviser og veileder på PPU
  • Veileder BA-studenter
  • Veileder i UIU Klasseledelse og vurdering
  • Kompetanseheving av lærere i grunn- og videregående skole
  • Oppfølging av praksis for nettstudenter

Kompetanse

CV

2015-2017 UIU Ungdomstrinn i utvikling Veiledning og oppfølgingsansvar for tre skoler i Kviteseid kommune.

2012-2014 Nettstøttet praksisoppfølging i grunnskoleutdanningen. Prosjektleder i et Norgesuniversitetsstøttet prosjekt. Målet var å utvikle ulike læringsmodeller og kvalitetssikre praksisoppfølging gjennom møtepunkter både synkront og asynkront. Prosjektets sentrale utfordring var å utvikle tiltak som sikrer at studenter på nettbaserte studier får samme kvalitet på sin praksisoppfølgning som de stasjonære studentene.

2011-2016 Kompetanse for kvalitet 30 stp. Videreutdanningskurs Vurdering i elevenes læringsarbeid i videregående skole. Faglig ansvarlig for innhold og gjennomføring i samarbeid med Mette Bunting 2011-13, Fagansvarlig 2013-2016.

2011-2012 Etterutdanningskurs for lærere, region sørvest med midler fra Utdanningsdirektoratet (SAK-samarbeid). Lesing i yrkesfag og Læreplanarbeid, vurdering og klasseledelse. Samarbeid med faglærere fra UiA og UiS. Vi holdt kurs i Stavanger, Agder og utvalgte skoler i Telemark. Hovedansvar sammen med Mette Bunting.

2010-2012 2-årig prosjektsamarbeid med Bamble kommune. Tema: Vurdering for læring. Kurs og veiledning av alle lærerne i Bamble kommune. Hovedansvarlig sammen med Petter Kongsgården(HIT) og Torill Aagaard (HIT)

2010-2012: 2-årig utviklingsprosjekt med Nome kommune. Tema: Vurdering for læring. Kurs og veiledning av alle lærerne i Nome kommune. Prosjektleder og veileder. 

 

Publikasjoner

Publikasjoner

Wåle. Åshild Viken (2016) Vurdering som ivaretar glede og mestring. Form - fagdidaktisk tidsskrift for kunst og design nr.5 s.28-29

Wåle, Åshild Viken (2015) Veiledning i praksis: Del 1-5  Bjerkholt, Eva Hjukse, Hjørdis; Wåle, Åshild Viken. http://www.hit.no/Student/Praksis/Laerer-og-barnehagelaerer/Grunnskolelaererutdanning/Veiledning-i-praksis