Åsta Rimstad

Åsta Rimstad

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden (N-009)

Ansvarsområder

- Undervisningsstilling på master i design, kunst og handverk

- Fou ved Institutt for estetiske fag

Kompetanse

Utdanning for doktorgrad, PhD: UiT, HSL

Hovudfag i Forming ved HiT, IFF

Leire/keramikk påbygging ved HiT, IFF

3- årig faglærarutdanning i kunst og handverk med tre og metall som spesialiseringsfag 3. året ved HiT, IFF

Grunnfag Samfunnskunnskap ved NTNU

CV

FORSKARKURS

- Qualitative Methodology ved UiO, PFI

Forskningsmetoder og design: Fra teori til virkelighet, UiO, IFSP          

- Ämnesdidaktisk forskarkurs i de estetiska ämnena, Umeå universitet

Grunnleggende kurs i kvantitativ forskningsmetodologi, UiO, PFI      

- Kurs i forskningsetikk, UiT, HSL

- Kurs i vitenskapsteori UiO, PFI

 

Læringsseminar:

- September 2020. Arrangør for forskerseminaret: Når EMAL og ForEst møtes- Forskningsformidlig på tvers av forskergrupper.

- Mai 2020. Opponent på sluttseminar Phd kandidat ved USN, Kulturdoktorgraden

- Oktober 2018. Koordinator og organisator for EMAL lærings seminar: “Do we really know what creativity looks like? – a seminar on creativity, teaching and learning”. Forelesninger av C. Dishke-Hondzel, Thames River University, Canada, BC og Brynjar Olafsson, USN. Introduksjon ved M. S. Gulliksen, USN.

Kommisjonsarbeid:

- Mai 2017. Kommisjonsarbeid for Universitetet i Agder. Vurdering av søkarar til stipendiatstilling i Kunst og Handverk.

-  Oktober 2016. Kommisjonsarbeid for Høgskulen i Sogn og Fjordane. Vurdering av opprykkssøknad til førstelektor.

-  April 2016. Kommisjonsarbeid for Høgskulen i Bergen. Innstilling til fyrstelektor/ fyrsteamanuensisstilling.

SENSOROPPDRAG PÅ MASTER:

- Juni 2020: Sensoroppdrag for Høgskulen på Vestlandet, Stord, Kreative fag og læreprosessar.

- Juni 2020: Møteleiar for eksamensavvikling Universitetet i Sørøst-Norge

- Oktober 2019: Møteleiar for eksamensavvikling Universitetet i Sørøst-Norge

- Juni 2019: Sensoroppdrag for Høgskulen på Vestlandet, Stord, Kreative fag og læreprosessar.

Juni 2019: Møteleiar for eksamensavvikling Universitetet i Sørøst-Norge

- Oktober 2018: Møteleiar for eksamensavvikling Universitetet i Sørøst-Norge

-  Juni 2018: Møteleiar for eksamensavvikling Universitetet i Sørøst-Norge

-  Juni 2017: Sensoroppdrag for Høgskulen på Vestlandet, Stord, Kreative fag og læreprosessar.

-   Juni 2016: Sensoroppdrag for Høgskulen på Vestlandet, Stord, Kreative fag og læreprosessar.

-   Mai 2016: Sensoroppdrag for Universitetet i Agder, Kristiansand, Visuelle kunstfag.

 

 

Publikasjoner