Atle Hårklau

Spesialbibliotekar

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Bibliotekseksjon
Campus Vestfold (A1-2)

Ansvarsområder

  • Kontaktbibliotekar for Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Universitetsbibliotekets arbeidsutvalg for studiestøtte
  • Veiledning og undervisning i informasjonssøk i databaser
  • Veiledning og undervisning i referering, kildebruk og plagiatforebygging
  • Veiledning og undervisning i Zotero og EndNote
  • Innkjøp, samlingsutvikling og fjernlån

Kompetanse

  • Bibliotek og informasjonsfag (HiO)
  • Etterutdanning i Høgskolepedagogikk (HiB)
  • Etterutdanning i Kunnskapsbasert praksis (HiB)
  • Cand.Mag. Humanistiske fag (UiB)