Aud Karin Hjelpdahl Sjøveian

Aud Karin Hjelpdahl Sjøveian

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-119)

Ansvarsområder

 • Sykepleievitenskap 2, 2.studieenhet (emneansvarlig)
 • Kliniske studier, spesialisthelsetjenesten 2.studieenhet (veileder)
 • Simuleringssenteret, 2.studieenhet (veileder) 
 • Bacheloroppgaven, 3./4. studieår (veileder)

Kompetanse

 • PhD-kurs: Qualitative Empiric Methods- 2019
 • PhD-kurs: Pedagogisk kompetanseutvikling og utdanningskvalitet- 2019
 • Mastergrad i klinisk sykepleievitenskap- 2011
 • Praktisk pedagogisk utdanning -2001
 • Off. godkjent sykepleier- 1988

 

 

CV

Publikasjoner

 

 • Sjøveian, A.K.H., Leegaard, M. Hip and knee arthroplasty - patient's experiences of pain and rehabilitation after discharge from hospital, International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.ijotn.2017.07.001

 

 • Sjøveian A.K.H., Leegaard, M. Pasientens medvirkning i postoperativ smertebehandling ved hofte-og kneprotesekirurgi.  Sykepleien forskning nr 2, 2015; 10:162–169. doi: 10.4220/Sykepleienf.2015.54454 

 

 • Sjøveian, A.K.H, Leegaard, M. Hvordan kan sykepleieren fremme pasientmedvirkning i postoperativ smertebehandling? Sykepleien forskning nr 4, 2012; 7: 380-387. doi: 10.4220/sykepleienf.2012.0158                                                           

 

    Foredrag/fremlegg:

 • Hofte- og kneprotesekirurgi- pasienters erfaringer med smerte og opptrening etter utskrivelse fra sykehus.  
  Fag-og forskningsdager for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst, Oslo 14.03.19
 • Pasientens medvirkning i postoperativ smertebehandling ved hofte- og kneprotesekirurgi. Fagmøte v/ Betanien hospital, Skien 14.01.16
 • Hvordan kommuniserer ortopediske pasienter sin smerteopplevelse?  Norsk smerteforenings jubileumskonferanse, Rikshospitalet 09.01.15