Audhild Norendal

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Porsgrunn (D-2112)
Jeg er førstelektor i norsk ved grunnskolelærerutdanningen. Her underviser jeg i temaer innenfor begynneropplæring i lesing og skriving, den andre lese- og skriveopplæringen og litteraturdidaktikk. FoU-virksomheten min er rettet mot danningsperspektiver i norskfaget, spesielt knyttet til skriveopplæring og litteraturformidling.

Ansvarsområder

Grunnskolelærerutdanningen 1-7

Grunnskolelærerutdanningen 5-10

EVU

Medlem av forskernettverket "Tekst i kultur og utdanning" 

Kompetanse

Lese- og skrivedidaktikk

Skriving og lesing som grunnleggende ferdigheter

Begynneropplæring 

Litteraturdidaktikk

Barne- og ungdomslitteratur

CV

Universitetet i Oslo - Cand. philol, nordisk hovedfag, 1999

Universitetet i Oslo - Praktisk pedagogisk utdanning, 2000

Lektor i videregående skole, 2000-2012

Universitetslektor/førstelektor ved USN, 2012 -d.d

 

 

Publikasjoner

Artikler

Norendal, Audhild og Bueie, Agnete. Elevperspektiv på eksamensoppgavene i norsk skriftlig. Norsklæreren 2019

Norendal, Audhild. Avgangseksamen i norsk - på kva måtar gir oppgåvene mogelegheit til kreativ akademisk skriving?. I Brinch Jørgensen, Iben og Askeland, Norunn (red.) Kreativ akademisk skriving. Universitetsforlaget 2019

Norendal, Audhild; Baskår, Ellen K; Johannesen, Elisabeth Hovde. Nye læreplaner: Mål i framtidens skole. Bedre Skole 2019 ;Volum 31.(2)

Norendal, Audhild. Norskeksamen i grunnskolen. Hvordan opplever sensorkorpset at danningsperspektivet blir ivaretatt? Norsk pedagogisk tidsskrift 2018 ;Volum 102.(1) s. 61-71

Norendal, Audhild. "Æres dem som æres bør" - Og litt om skriving i og på tvers av fagene. I Postholm, May Britt; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex (red.) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing , skriving og regning - Funn og fortellinger. Universitetsforlaget 2017

Norendal, Audhild. Norskeksamen i lys av skolens danningsoppdrag. Bedre Skole 2017 (1) s. 56-61

Norendal, Audhild. Danningsperspektiver i grunnskolens eksamensoppgaver i norsk : Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2016 ;Volum 10.(3)

Lærebøker

Fodstad, Lars August; Minken, Martin; Norendal, Audhild; Gudmundsdatter Mganusson, Camilla; Lånke, May; Østmoe,Tor Ivar m.fl. Moment. Norsk for studieforberedende. VG1. Cappelen Damm AS 2020

Fodstad, Lars August; Glende, Magnhild; Gudmundsdatter Magnusson, Camilla; Minken, Martin; Norendal, Audhild; Østmoe, Tor Ivar. Moment. Norsk for studieforberedende. VG3. Cappelen Damm AS 2016
HSN UiO

Fodstad, Lars August; Glende, Magnhild; Minken, Martin; Norendal, Audhild; Østmoe, Tor Ivar. Moment. Norsk for studieforberedende. VG2. Cappelen Damm AS 2015
HSN NTNU UiO

Fodstad, Lars August; Glende, Magnhild; Minken, Martin; Norendal, Audhild; Østmoe, Tor Ivar. Moment. Norsk for studieforberedende. VG1. Cappelen Damm AS 2014
HSN NTNU UiO

Media

Norendal, Audhild. Det er riktig å gjennomføre eksamen. Dagsavisen 2020-12.15

Bueie, Agnete Andersen; Norendal Audhild. Hva med eksamen? Dagsavisen 2019-05-27

Norendal, Audhild; Nordstoga, Sveinung; Morken Andersen, Merete; Claudi, Mads Breckan; Opset, Barbro B. Ungdom trenger dannelse. NRK Ytring 2018-08-31

Norendal, Audhild. Den nødvendige selvoverskridelsen. Aftenposten 2016-02-06

Norendal, Audhild. Å forstå oss selv på nye måter. Vårt land 2014 -08-15