Avisek Roy

Avisek Roy

Postdoktor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (G2-23)