Bjarne Rolland

Bjarne Rolland

Førstelektor Emeritus

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (D2-68)