Carl-Magnus Nystad

Instituttnestleder

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Notodden (S-433)