Christian Robstad

Christian Robstad

Avdelingsingeniør

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for natur, helse og miljø
Campus Bø (2-220)