Dag Kjartan Bjerketvedt

Dag Kjartan Bjerketvedt

Førsteamanuensis emeritus

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for natur, helse og miljø
Campus Bø ()