David Olaussen

Prosjektleder

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for realfag og industrisystemer
Campus Kongsberg ()

Ansvarsområder

  • Prosjektleder EVU-kurs Programvareutvikling for ingeniører
  • Prosjektleder UAM - Kongsberg som nasjonal motor for innovasjon

Kompetanse

Publikasjoner