Elisabet Syverud

Instituttleder

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for realfag og industrisystemer
Campus Kongsberg ()

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner