Ellen Svarverud

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Kongsberg (5305)

Kompetanse

Forskningsgrupper

Interesseområder

  • Virtuell og blandet virkelighet (VR/AR/XR)
  • Persepsjon av dybdesyn og rom
  • Synsutvikling og binokulært syn hos barn og unge voksne
  • Klinisk optometri

Undervisning og veiledning

  • Visuell persepsjon
  • Klinisk optometri og kliniske prosedyrer
  • Okulær patologi
  • Veiledning av master- doktogradskandidater

CV

Utdanning
Jeg er utdannet optiker og kontaktlinsespesialist fra Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere KiH/HiBu,1992/1994). I 1999 ble jeg tildelt en MSc fra University of Manchester, Storbritannia, i klinisk optometri og undersøkelsesteknikker, og i 2006 en MSc i klinisk optometri fra Salus University, USA. I juni 2010 avsluttet jeg doktorgraden min ved University of Reading, UK, hvor jeg jobbet med temaet Investigating representation of visual space for freely moving participants in a virtual expanding room.

Prosjekter
I doktorgraden min brukte jeg virtuell virkelighet (VR) til å forstå mer om hvordan vi mennesker oppfatter det visuelle rommet rundt oss og hvilke faktorer som er involvert når vi samler all den informasjonen som er tilgjengelig for oss. Vi antar at denne prosessen er svært avansert for hjernen, spesielt fordi den tilgjengelige synsinformasjonen gir et komplekst netthinnebilde som stadig beveger seg på grunn av øyebevegelser og at både vi selv og objekter rundt oss beveger seg. Det er imidlertid ennå ikke funnet ut hvordan den menneskelige hjernen løser dette, og arbeidet mitt bringer en ørliten brikke til dette store puslespillet.

For tiden forsker jeg på hvordan det visuelle systemet påvirkes av sanseomsluttende virtuell og blandet virkelighet (XR/VR/AR) og hvordan det visuelle systemet og vanlige synsproblemer påvirker bruken av disse teknologiene. Mine forskningsinteresser inkluderer også syn hos barn og unge voksne, spesielt innen temaene brytningsfeil og samsyn.