Espen Andreas Brembo

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (15005 A)
Espen Brembo har jobbet som sykepleier i hjemmetjenesten i Oslo kommune i flere år før han ble ansatt ved USN som stipendiat i 2013 og tok sin doktorgrad i medisin og helsevitenskap ved UiO. Han er nå Førsteamanuensis med tilknytning til Senter for helse og teknologi.

Ansvarsområder

 

Bachelor i sykepleie

 • Delansvarlig emneleder Sykepleievitenskap 1
 • Veileder i klinisk praksis (fortrinnsvis innen kirurgisk sykepleie)
 • Veileder i kommunikasjonsferdigheter
 • Underviser om kunnskapsgrunnlaget i sykepleie / kunnskapsbasert praksis
 • Sensur arbeidskrav og eksamen alle 3 studieår
 • Sensur bacheloroppgave

Master i klinisk helsearbeid

 • Hovedansvarlig emneleder mPRO300: Utvikling av forskningsprosjekt
 • Delansvarlig emneleder mOPPP900/400: Masteroppgaven
 • Veileder på masteroppgaven
 • Underviser om samvalg i mSAM og mDIG
 • Underviser om ulike aspekter knyttet til forskningsprosessen i mPRO
 • Sensur arbeidskrav og eksamen mDIG og mSAM
 • Sensur masteroppgave

Senter for helse og teknologi

Forskningsarbeid:

Utviklingsarbeid:

FlexiSykepleie: prosjektmedarbeider med fokus på læringsaktiviteter og vurderingsformer i desentralisert sykepleierutdanning på deltid.

Velferdsteknologi og eHelse i bachelorutdanningen i sykepleie

Bruk av simulering som læringsmetode

Kompetanse

Interesse- og kompetanseområder:

 • Forskning og praksisutvikling
 • Personorientert omsorg og behandling
 • Smerter og smertelindring
 • Artrose
 • Sykepleie i primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Kommunikasjon og helseveiledning
 • Samvalg / shared decision-making
 • Samhandling på tvers av nivåer
 • Bruk av helseteknologi

PhD 2013 - 2020

Nærmere beskrivelse av forskningsprosjektet "hoftami": Se prosjektomtale på hjemmesiden til Vitensenteret helse og teknologi.

Se også personlig hjemmeside for å lese avhandlingen og publiserte artikler. 

Direkte lenke til avhandlingen: The hip journey: An exploration of needs, treatment decision-making and psychosocial predictors of surgical outcomes in patients with hip osteoarthritis

Som del av min doktorgrad utviklet jeg samvalgsverktøy for hofteartrose som ble publisert på helsenorge.no 8. januar 2020. Utviklingen er et resultat av nært samarbeid med Samvalgssenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og avdeling for ortopedi og akuttmottak ved Vestre Viken HF, Drammen sykehus.

Les mer om utviklingen av samvalgsverktøyet her: https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/myndiggjoring-av-hofteartrose-pasienter 

Se samvalgsverktøyet her: https://minhelse.helsenorge.no/samvalg/verktoy/hofteartrose/mitt-valg?

CV

Utdanning:
2021: Læring, undervisning og vurdering i høyere utdanning, Universitetet i Sørøst-Norge

2020: Ph.d. i medisin og helsefag. Avdeling for atferdsmedisin, Universitetet i Oslo

2011: Master i klinisk sykepleievitenskap, Høgskolen i Oslo og Akershus

2006: Bachelor i sykepleie, Høgskolen i Oslo

Publikasjoner