Espen Johansen

Espen Johansen

Seniorrådgiver

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Seksjon for Internasjonalisering
Campus Porsgrunn (K-236A)
EU-rådgiver. Skal bistå bedrifter i region Sørøst-Norge (Buskerud, Telemark, Vestfold) med å søke midler fra EUs forskningsprogram (Horisont 2020)

Ansvarsområder

 • Rådgiving til bedrifter som ønsker å søke EU-midler fra Horisont 2020
 • Informere om aktuelle utlysninger i Horisont 2020 
 • Ha kontakt med, og samarbeide med kompetansemeglere i regionen, Fylkeskommunene, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og andre aktører.
 • Drift av nettsider og sosiale medier for EU-nettverk Sørøst-Norge

Kompetanse

 • Har jobbet mye med EUs utdanningsprogram Erasmus+ i 10 år
 • Har bistått i søknadsskriving på flere Erasmus+ prosjekter, hvorav flere er innvilget
 • Har jobbet med flere nasjonale søknader på utdanningsfeltet, med god uttelling
 • Har hatt et lengre opphold på to måneder ved Osloregionens Europakontor i Brussel
 • Kjenner godt til EUs prioriteringer og policydokumenter.

CV

Arbeid:

 • 2019-> Seniorrådgiver/EU-rådgiver-EU Nettverk Sørøst-Norge
 • 2008-2018- Seniorrådgiver Seksjon for Internasjonalisering, Universitetet i Sørøst-Norge
 • 2006-2008- Førstekonsulent Opptakskontoret, Høgskolen i Telemark 
 • 2004-2006- Konsulent i Statens Lånekasse for Utdanning, Stavanger
 • 2002-2004- Saksbehandler, Servicetorg, Skien Kommune 

Utdanning:

2000-2001- Master in International Relations and World Order, University of Leicester, UK (ettårig)

1995-1999- Cand.mag, Universitetet i Bergen innen sammenliknende politikk, historie og Asia-studier.

Tilleggsutdanning:

Offentlig rett I-III ved Høgskolen i Volda, 45 studiepoeng (nettbasert)

Valgobservasjon, Universitetet i Bergen, 15 studiepoeng (nett- og samlingsbasert)

Innføring i kinesisk språk, Universitetet i Bergen, 15 studiepoent (nett- og samlingsbasert)