Frode Bergan

Overingeniør

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for natur, helse og miljø
Campus Bø (2-223)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Publikasjoner

Parker, Howard Bergan, Frode; Rosell, Frank Narve.
Kan vi unngå å skyte drektig hunnbever : vårjakt på bever. Jakt og fiske 2011 ; Volum 140.(4) s. 38-41

Parker, Howard Everett Bergan