Geir Grimeland

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Notodden ()

Ansvarsområder

  • PPU friluftsliv
  • PPU kroppsøving og idrettsfag

Kompetanse

Lærerutdanning i friluftsliv, kroppsøving og idrettsfag

Klatring og buldring som naturnære bevegelseskulturer

CV

 

CV (utvalg) Geir Grimeland

Høgskolen i Sørøst-Norge, fak. HIU, institutt IFIK

studiested Notodden

Geir.Grimeland@usn.no

 

Arbeid

1986-2017 (Dags Dato)

 

2002- dags dato: Høgskolen i Telemark, fak. EFL Notodden (fra 1/1-2016: Høgskolen i Sørøst-Norge, fak HIU). Høgskolelektor / fra 1.6.2016: Førstelektor med arbeidsfelt innen lærerutdanning i friluftsliv, kroppsøving og idrettsfag.

-          Inkludert bestemte ansvars- og lederoppgaver på følgende nivå og områder:

o   1.8.2015-1.1.2017 studiekoordinator for faglærer kroppsøving og idrettsfag, bachelor.

o   2011-d.d.: Emneansvarlig for friluftslivsdidaktikk 15 stp og 30 stp på PPU studiet.

o   2003-d.d.: Emneansvarlig for kroppsøvingsdidaktikk 15 stp og 30 stp på PPU studiet.

o   2002-d.d.: Emneansvarlig for fagdidaktikk på faglærerstudiet kroppsøving og idrettsfag, inkludert faglig-didaktiske emner i profesjonsfaget etter omlegging til ny rammeplan fra 2013.

 

2000-2002: Høgskolen i Telemark. Høgskolelektor på studier i friluftslivsfag ved studiested Bø.

-          Inkludert lederansvar på følgende nivå:

o   2001-2002: Klasseleder for Nordisk studium i friluftsliv.

 

1989-2000: Fast ansettelse i Sørum kommune som lærer ved Bingsfoss u-skole og Melvold u-skole.

-          Inkludert lederansvar på følgende nivå og områder:

o   1992-2000: Fagansvarlig for kroppsøving ved Melvold U-skole

o   1995-2000: Fagansvarlig for pedagogisk utviklingsarbeid i friluftsliv ved Melvold U-skole.

o   1998-2000: Teamleder for 10. trinn ved Melvold U-skole

 

1986-1989: Tyrilikollektivet – rehabiliteringskollektiv for ungdom med rusproblemer.  Arbeid med ”Kampen prosjektet”, forebyggende ungdomsarbeid relatert til rus og sosiale vansker for ungdom fra Kampen og omegn i Oslo.

-          Inkludert lederansvar på følgende nivå og område:

o   Leder for friluftslivgruppa, klatregruppa og leksegruppa med elever fra Kampen skole i Oslo.

o   Ansvar for utvikling og koordinering av fritidstilbud knyttet til friluftsliv og bevegelsesaktivitet for ungdom fra Kampen, inkludert utvikling av turtilbud i helger og ferier.

 

 

Visuell formidling og utvikling av læremidler (ikke medregnet fagbøker)

 

2009-2010: Fotoutstilling. ”Bratte gleder – klatring med barn og ungdom” fotoutstilling med Marek Podowski, desember 2009- januar 2010. Høgskolen i Telemark.

 

2009: Buldrestjerna. Buldrekonstruksjon for opplæring og buldring inne. Designpatent designklasse 21-02, 21-03. Designregistrering nr.: 081927. (Patentstyret / Norsk design tidende nr. 21/09)

 

2006: Buldring, undervisningsfilm for lærere og elever. 25 minutter. I: Thorland, T. m.fl. (2006). I balanse – kroppsøving for videregående skole. Sandefjord: Læremiddelforlaget.

 

 

Foredrag og innlegg på seminarer og konferanser

1990-2017 (utvalg)

 

2017: Bouldering – in the concept of Negotiation in and with nature. Research Conference European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE 2017), 28 June - 2 July 2017, Plymouth Marjon University.

 

2017: Bærekraftig fagdidaktikk i friluftsliv. Nasjonal forskningskonferanse: «Kroppsøvingsfaget i bevegelse», Norges idrettshøgskole 8.-9. juni 2017.

 

2015: Blikk på klatring i et idéhistorisk perspektiv. Innlegg og samtalebasert formidling av klatrehistoriske og øko-filosofiske perspektiver. Sammen med Nils Faarlund og Lars Verket. Norsk Fjellsportforum og Norges Klatreforbund: instruktørseminar Kristiansand 18 - 21. juni, 2015.

 

2013: Bouldering - motions and emotions close to nature. Research seminar: Sense of Place in Outdoor Education / Friluftsliv. Transcultural Perspectives. NIH, 31st jan – 1st feb, 2013

 

2013: «Når lidenskapen skal under lupen» Foredrag på vitenskapelig metodeseminar v/ Norges idrettshøgskole, oktober 2013

 

2013: «Estetisk erfaring og meningsdannelse i kroppsøving – buldring som uvanlig eksempel?». Nasjonal forskningskonferanse: «Kroppsøvingsfaget i bevegelse», Norges idrettshøgskole 13.-14 juni 2013.

 

2013: «Fagdidaktikk i friluftsliv» Seminar med Forum for friluftsliv i høgere utdanning, UiS, Stavanger 3-5 januar, 2013.

 

2012: ”Klatring og fjellsport i Norge – tre forslag til fortolkning av historien”. Fjellsportkonferansen. Norsk Fjellsportforum, Sogndal.

 

2012: ”Buldring – i kroppsøvingsfagets lærings- og dannelsesidealer” Nasjonal forskningskonferanse: ”Kroppsøvingsfaget i bevegelse” Norges idrettshøgskole, 14.-15. juni 2012.

 

2012: ”Friluftsliv – klatring – historie” 50-års jubileumssamling og årsmøte for Bregruppa / DNT Fjellsport, Den Norske Turistforening.

 

2012: ”Klatring i et perspektiv på tilpasset opplæring” Nasjonal trenersamling med tema klatring for funksjonshemmede.

 

2011: ”Klatring i et læringsperspektiv” Nasjonal trenersamling, Norges Klatreforbund.

 

2010: “Experience the Moving Culture of Bouldering in Nature” på konferansen: Encountering, Experiencing and Exploring Nature in Education. European Institute for Outdoor Advfenture Education and Experiential Learning. 22.-25. Sept 2010.

 

2010: ”Klatring med barn og ungdom” Fjellsportkonferansen, Oslo. Norsk Fjellsportforum.

 

2009: ”Gamle myter om nytt og bratt, høyt og hardt”. Historieseminar på Norges idrettshøgskole arrangert av Norsk Tindeklub.

 

2009: ”Bratte Gleder – klatring med barn og ungdom”. Foredrag på klubbutviklingsseminar, Kristiansand. Norges Klatreforbund.

 

2007: ”Klatring med barn”. Klubbutviklingseminar, Oslo. Norges klatreforbund.

 

2007: ”Historier fra grasrota i norsk klatring”: Foredrag på nasjonal klatresamling og Norsk Fjellfestival, Åndalsnes.

 

2007: “Læring i friluftsliv for lærere”: Foredrag på møte i “Forum for friluftsliv i skolen” hos Direktoratet for naturforvaltning i Trondheim.

 

2006: ”The art of bouldering”: Foredrag på seminar: A multidiciplinary approach to learning, Høgskolen i Telemark.

 

2006: ”Den gode formidleren”: Foredrag på seminar: Norges klatreforbund, trener 2 sport, Stavanger.

 

2005: ”Utradisjonelle aktiviteter – nye måter å møte ungdom på i skole og fritid”. Fagseminar ved Norges idrettshøgskole.

 

2005: ”Pedagogiske arbeidsmåter i sammenheng med klatring”: Foredrag på seminar: Norges klatreforbund, trener 2 fjell, Stavanger.

 

2002: ”Klatring i Norge 1900-2000”: Foredrag ved Norges idrettshøgskole på ”Krimp klatrefestival.

 

2000: ”Friluftsliv på Melvold ungdomsskole”. Seminar og inspirasjonskurs om barn, læring, natur og friluftsliv. Høgskolen i Telemark – Bø, 3.-5. mai 2000.

 

1999: ”Klatringens historie i Norge” Fjellsportkonferansen, Norsk Fjellsportforum.

 

1998: ”Nasjonal standard, erfaringer fra Norsk fjellsport”. Seminar, Bø.

 

1998: ”L-97, sikkerhet og ansvar i friluftsliv”. Seminar, Bø.

 

1997-1999: ”Ungdom med særskilte behov i kroppsøving og skole”. Årlig foredrag til tema Barn og unge i bevegelse v/ Halldor Skard, Norges idrettshøgskole.

 

1993: ”Klatrekursenes utvikling i Innerdalen 1963-1993”. 30 års - jubileumssamling for Den norske turistforenings klatrekurs i Innerdalen på Nordmøre.

 

1990: ”På tur med tau – fjell og klipper for klatring i Norge” Årsmøtet, Bregruppa Den Norske Turistforening.

 

 

Publikasjoner

Publikasjoner (utvalg)

Grimeland, Geir (2014). Kameratredning for klatrere. Oslo: Akilles. 249 sider.

Grimeland, Geir (2009). Bratte gleder. Klatring med barn og ungdom. Oslo: Akilles forlag.

363 sider.

Grimeland, Geir (2004). En historie om klatring i Norge 1900-2000. Bergen: Fagbokforlaget.

250 sider.

Grimeland, Geir (1997). Når uhellet er ute - Metoder for kameratredning på klatrefjell. Oslo: Bregruppa DNT/ Norges Klatreforbund. 120 sider. 

 

Grimeland, Geir (2017). Sosiale tendenser. I: Magasinet Klatring, nr. 140, juli 2017.

Grimeland, Geir (2016). Bærekraftig fagdidaktikk i friluftsliv. I: Horgen, A, m.fl., 2016. Ute! Friluftsliv – pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver. Bergen: Fagbokforlaget. S. 85-105.

Grimeland, Geir (2013). Den vertikal lære. I: Bischoff, A. (red.) Nalle – veilederen og forskeren. Festskrift til Bjørn Tordsson på hans 60-årsdag. Høgskolen i Telemark. S. 135-155.

Grimeland, Geir (2013). Friluftsliv uten konkurranse. I: Fjell og vidde nr 3, juni 2013. Oslo: Den Norske Tutistforening. S. 72.

Grimeland, Geir (2012). NKF 20 år. Prosessen. I: Magasinet Klatring #110. juli 2012. Oslo, Fri flyt AS. S. 36-38.

Grimeland, Geir (2012). NKF 20 år. Centralforeningen for fredsarbeid og klatreøvelser. I: Magasinet Klatring #110. juli 2012. Oslo, Fri flyt AS. S. 24-26.

Grimeland, Geir (2011). Personal expressions – learning in motion – close to nature. I: Blixt, Morten (red.) “Tidsskrift for norsk alpinklatring 11”. Oslo: Norsk Tindeklub. S. 76-77.

Grimeland, Geir (2010). Gamle myter om nytt og bratt – høyt og hardt. I: Blixt, Morten (red.)”Tidsskrift for norsk alpinklatring 09”. Oslo: Norsk Tindeklub. S. 71-76.

Grimeland, Geir (2009). Stillferdig stifinner. Et portrett av Øyvind Moss. I: Magasinet Klatring #88. Nr. 6, desember 2008/Januar 2009. Oslo, Fri flyt AS. S. 52-59.

Grimeland, Geir (2008). Mitt møte. I: Magasinet Klatring #82. Nr 6 desember/januar 2007/2008. Oslo, Cicero Norge AS. S. 42-45.