Giovanna Calogiuri

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (15012)
Jeg er professor i Helsevitenskap ved Vitensenteret for helse og teknologi, Universitetet i Sør-Østlandet. Mitt forskningsfokus er på fysisk aktivitet og helse, spesielt i forhold til forståelsen av fysiske aktivitetsmønstre i forskjellige befolkningsgrupper og helsefremmende effekter av friluftsaktivitet (eller 'green exercise'). I min forskning har jeg benyttet med av forskjellige teknologier til å måle fysisk aktivitet og helse i i forskjellige målgrupper, bl.a. aktigrafi, pulsmåler, og VO2max testing. I løpet av de siste årene har jeg undersøkt potensialet med "teknologisk natur" (inkludert robotdyr og VR opplegg) for å fremme helse og oppmuntre til fysisk aktivitet.

Ansvarsområder

Kompetanse

 • Folkehelse og helsefremming
 • Helsefremmende fysisk aktivitet og assosierte faktorer
 • Biologiske rytmer og søvn mønstre
 • Kvantitative forskningsmetoder
 • Eksperimentelle og observationelle forskningsdesign
 • Virtuell virkelighet (VR)
 • Akselerometri til måling av fysiskt aktivitet og søvn

CV

Education and academic career

 • Professor in Health Sciences, with emphasis on physical activity and technology at INN University (2020).
 • Associate Professor in Physical activity and health at INN University (2013).
 • Postdoc in Occupational Sciences within the umbrella project “The importance of environment, nature and nature elements for health promoting experiences and activities” at the Norwegian University of Life Sciences (2011-2013).
 • Ph.D. in Physical Activity and Health with emphasis on exercise chronobiology at the University of Milan and Finnmark University College (2005-2009).
 • Laurea Magistrale (BA, MSc) in Sport Sciences at University of Milan (2000-2005).

Scientific merits

Granted R&D funding

Publikasjoner