Gro Næss

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-45)

Ansvarsområder

Videreutdanning i geriatrisk vurderingskompetanse

Masteremne MKH, MGER520 Avansert geriatrisk helsearbeid

Masteremne MAKS, MAKS 730 og 740 Akuttmedisinsk vurderingskompetanse

Kompetanse

CV

Publikasjoner