Gunn Runa Solitei

Gunn Runa Solitei

Praksisveileder

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (B-271A)