Hanna Elsa Wistedt

Studieveileder / Førstekonsulent

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Adm, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Campus Bø (1-245)
Studieveileder ved institutt for natur, helse og miljø Konsulent ved fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Ansvarsområder

Studieveilder for: 

  • Bachelor i natur- og miljøforvaltning
  • Bachelor i natur, miljø og friluftliv
  • Økologi og naturforvaltning
  • Forurensning og miljø
  • Master i natur-, helse- og miljøvern
  • Master of Environmental Science
  • Alpine Ecology and Environmental Management

Konsulent ved fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, og institutt for natur, helse og miljø (TNM/INHM):

  • Kvalitetsarbeid (studieporteføljeutvikling, evaluering og rapportering, koordinere tiltak for økt utdanningskvalitet, arbeidslivsrelevans, økt rekruttering og gjennomstrømming)
  • Rekruttering og markedsføring, bl. a. instituttets facebookside: https://www.facebook.com/INHMBO/
  • Sekretær for instituttets programutvalg

Kompetanse