Helge Herheim

emeritus

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold ()

Ansvarsområder

 • Underviser i objektorientert programmering (DA-OBP1000) og algoritmer og datastrukturer (DA-ALG1000).
 • Programmeringsspråkene Java og C++. Har også undervist diskret matematikk for datastudentene.
 • Har i flere år vært ansvarlig for gjennomføring av Bachelorprosjektene for alle studieretninger i ingeniørutdanningen .

Kompetanse

 • Utdannet som Cand. Real ved Universitet i Oslo innen data.
 • Programmering
 • Algoritmer
 • Datastrukturer
 • Diskret matematikk

CV

 • Har arbeidet som Høgskolelektor ved Høgskolen i Vestfold, senere Høgskolen i Buskerud og Vestfold, nå Høgskolen i Sørøst-Norge siden september 1999.
 • Kom da fra en stilling i firmaet AGS A/S Avanserte Grafiske Systemer, der jeg var ansatt som programmerer i applilkasjoner rettet mot DAK-systemet Medusa. Siste perioden som ansvarlig for denne programutviklingen. Ansatt siden 1986.
 • I perioden 1978 til 1986 delvis ansatt ved Forsvarets Forskninginstitutt avdeling U i Horten som programmerer med tittel konsulent. Fast ansatt siden 1979.

Publikasjoner