Henrikke Flittig Aardalen

Henrikke Flittig Aardalen

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (4222)

Ansvarsområder

Kompetanse

Forskningsinteresser:

  • Undervisning og læring i teknologirike omgivelser
  • Lærerrollen i en-til-en (1:1) klasserom
  • Kritisk tenkning og kildekritikk

CV

Utdanning

  • 2018    Mastergrad i pedagogikk; kommunikasjon, læring og design ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
  • 2016    Bachelorgrad i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo 

Arbeidserfaring

  • 2020 -  d.d        Stipendiat i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge
  • 2019 - 2020      Universitetslektor i IKT og digital kompetanse ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet​
  • 2018 - 2019      Vitenskapelig assistent ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

Publikasjoner