Hilde Eide

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (15005)
Hilde Eide er professor i klinisk kommunikasjon og helseveiledning og forskningsleder ved Senter for helse og Teknologi i Drammen. Hun har bred forskningserfaring på flere områder; a) Personorientert kommunikasjon, b) Hvordan velferdsteknologi og digital helse (ehelse) og avstandsoppfølging kan forbedre pasientbehandling og helsetjenester og c) Hva som er beste praksis innen innovasjon og implementering av nye tjenester. Hun er en av forfatterne av boken "Kommunikasjon i relasjoner – Personorientering, samhandling,etikk" som har vært brukt i helsearbeider-utdanning i Skandinavia siden 1996, og en av redaktørene for boken "Person-Centered Health Care Research ". Hun har siden 2010 forsket på avstandsoppfølging av personer med sammensatte helseutfordringer. Starten på dette tok utgangspunkt i hvordan mennesker med kroniske smerter kommuniserer med helsepersonell og hva som er utfordringer for dem. Deretter ble det utviklet en avstandsbasert intervensjon gitt via smarttelefon til oppfølging hjemme etter et rehabiliteringsopphold.

Ansvarsområder

Kompetanse

 • Kommunikasjon, læring og digital helse (ehelse)
 • Kvantitative metoder, Mixed methods
 • Helseinnovasjon og implementering av digital helse og velferdsteknologi

CV

1. Education

 • Research Management Course, Copenhagen School of Business, 2014
 • Dr. Philos. (PhD) The Medical Faculty, University of Oslo, 2004
 • Cand.Polit. (MA) in psychology, Univer­sity of Trondheim, 1992
 • Cand. mag. (Bachelor), University of Oslo, 1991
 • Registered Nurse, Ullevål College, Oslo, 1979

2. Scientific Merits

 •  
 • Director & Head of Research, Science Centre Health and Technology, USN 2017 -2019
 • Professor in Clinical Communication and Health counseling, USN 2011-
 • Program director Master of Clinical Health Care 2011 – 2016
 • Member of Program Board PhD- program in Person-centred Healthcare. 2017-2020
 • Menber Regional Ethics Committee (A) 2017-
 • Coordinator Introduction PhD-course: The Science and Practice of Person-centred Research (15 ECTS), 2014-2020
 • Completed PhD supervision: Main supervisor for 5 candidates and associate supervisor for 3 candidates.
 • Ongoing PhD supervision: Main supervision of 2 candidates and associate supervision of 4 candidates.
 • Main supervisor for 22 students completing master theses.
 • Member of scientific networks: EACH, IASP, OCHER.no, IFFIC, NSF, SBM
 • Managing Editor Patient Education and Counseling, 2019-
 • Opponent PhD defences in Norway, Sweden, Denmark, Finland and the Netherlands (17).
 • Member of several scientific evaluation committees (project proposals; PhD-theses; candidates for professor positions e.g.)
 • Published over 90 scientific papers in peer-reviewed journals
 • Co-authored textbooks and research handbook.
 • H-index 25 (Google Scholar 33)

Publikasjoner