Hilde Honerud

Førsteamanuensis

USN Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Drammen ()
Førsteamanuensis i fotografi. Underviser ved institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap i Drammen. Faglige interesser er særlig knyttet til billedkunst og fotografi som uttrykk og kommunikasjonsform. Aktiv billedkunstner med regelmessige utstillinger og kunstneriske publikasjoner, jobber med fotografi, skulptur, installasjoner og publikasjoner. Opptatt av forholdet mellom form og innhold, eller snarere gapet mellom hva som er synlig og det som blir fortalt gjennom bilder. De siste 12 årene har dette ofte knyttet seg til forholdet mellom geopolitiske hendelser og enkeltindividet fra et humanistisk perspektiv, slik som liv i flyktningleirer, barn i Palestina, nyhetskatastrofer med mer.

Ansvarsområder

 

  • Undervisning og veiledning i fotografi og bildeforståelse
  • Emneansvar Fotografi og bildeforståelse 3 år VISKOM
  • Leder av forskergruppen RAAD Research in Arts and Design
  • FoU - Kunstnerisk utviklingsarbeid ved IØSS
  • Veileder Bacheloroppgaver VISKOM

Kompetanse

  • Fotografi, bildefortelling og -forståelse, og billedkunst.
  • Bilderetorikk, bildekommunikasjon, bildet i nyheter og i sosiale medier.
  • Bilde som kommunikasjonsform.
  • Utøvende fotografi
  • www.hildehonerud.com

CV

Publikasjoner