Hilde Røgeberg Pedersen

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Kongsberg ()

Ansvarsområder

Kompetanse

Aniridi er en medfødt genetisk øyetilstand som gjør at regnbuehinnen (iris) mangler helt eller delvis, men som også fører til en underutvikling i flere av øyets strukturer, deriblant netthinnen. Tilstanden medfører betydelig nedsatt syn, men det er stor variasjon fra person til person. Per i dag trengs det mer kunnskap rundt denne tilstanden for å kunne gi alle med aniridi den behandlingen og de rådene de har behov for. Målet med mitt phd-prosjekt er å undersøke variasjon i netthinnens utvikling og genotype hos personer med aniridi, og se på hvordan dette påvirker synsfunksjonen. Til dette bruker vi blant annet avansert avbildningsteknologi til å ta bilder av ulike cellelag og sansecellene på netthinnen. Målet er å bidra til økt kunnskap om utvikling av netthinnen som igjen kan bidra til bedre persontilpasset oppfølging, råd og synsrehabilitering.

Interesseområder:

  • Adaptiv optikk oftalmokopi for avbildning av enkelt celler på øyets netthinne
  • Aniridi
  • Sammenheng mellom netthinnestruktur og synsfunksjon
  • Farge- og detaljsyn
  • Netthinnedystriofier og genetikk
  • Øyets optikk
  • Personorientert helsearbeid

 

 

CV

ORCID Researcher unique identifier: http://orcid.org/0000-0003-3946-6687

Se LinkedIn-profil

Hilde R. Pedersen studied Optometry and Vision Science at Buskerud University College, Kongsberg, Norway. She graduated in 2006, and worked as an optometrist in private practice for eight years. She completed a Master of Science in Optometry and Visual Science in June 2015. From autumn 2015 to January 2017 she worked as a lecturer and research assistant at the Department of Optometry and Visual Science at the University College of Southeast Norway. She started a 3-year PhD-fellowship in January 2017 to undertake a Ph.D in the Colour Vision and Retinal Imaging Laboratory (the CVRI Lab) with professor Rigmor C. Baraas, and completed her doctoral degree in May 2020. Since July 2020 she has worked as an Associate Professor at the Department of Optometry, Radiography and Lighting Design at the University of South-Eastern Norway. Her research interests are related to retinal structure-visual function relationship in normal healthy eyes and eyes with retinal dysfunction.

Publikasjoner

Peer reviewed papers:

Pedersen H. R., Baraas R. C., Landsend E. S., Aas Utheim Ø., Utheim T. P., Gilson S. J., Neitz M. (2020). PAX6 Genotypic and Retinal Phenotypic Characterization in Congenital Aniridia. Investigative Ophthalmology and Visual Science 61(5):14. doi: https://doi.org/10.1167/iovs.61.5.14.

Neitz, M., Krekling, E. D., Hagen, L. A., Pedersen, H. R., Rowlan, J., Barborek, R., Neitz J., Crain A., Baraas, R. C. (2020). Tritan color vision deficiency may be associated with an OPN1SW splicing defect and haploinsufficiency. Journal of the Optical Society of America A, 37(4), A26-A34.

Landsend E. S., Pedersen H.R., Utheim Ø. A., et al. (2019). Characteristics and Utility of Fundus Autofluorescence in Congenital Aniridia Using Scanning Laser Ophthalmoscopy. Invest Ophthalmol Vis Sci. 60:4120-4128

Baraas, R. C., Pedersen H. R., Hagen, L. A. (2019). Single-cone imaging in inherited and acquired colour vision deficiencies.Current Opinion in Behavioral Sciences 30:55–59.

Pedersen H. R., Neitz M., Gilson S. J., Landsend E. S., Aas Utheim Ø., Utheim T. P. Baraas R. C. (2019). The cone photoreceptor mosaic in aniridia: within-family phenotype-genotype discordance. Ophthalmology Retina 3:523-534. https://doi.org/10.1016/j.oret.2019.01.020 

Hagen, L. A., Gjelle, J. V. B., Arnegard, S., Pedersen, H. R., Gilson, S. J., & Baraas, R. C. (2018). Prevalence and Possible Factors of Myopia in Norwegian Adolescents. Scientific Reports8, 13479. http://doi.org/10.1038/s41598-018-31790-y

Pedersen H. R.,Hagen L. A., Landsend E. S., Gilson S. J., Aas Utheim Ø., Utheim T. P., Neitz M., Baraas R. C. (2018) Color vision in aniridia. Investigative Ophthalmology and Visual Science 59(5):2142-2152

Landsend E. S., Aas Utheim Ø., Pedersen H. R., Aass H. C. D., Lagali N., Dartt D. A., Baraas R. C., Utheim T. P (2018) The level of inflammatory tear cytokines is elevated in congenital aniridia and associated with meibomian gland dysfunction. Investigative Ophthalmology and Visual Science 59(5):2142-2152 

Landsend E. S., Pedersen H. R., Aas Utheim Ø., Xiao J., Adil M. Y., Tashbayev B., Lagali N., Dartt D. A., Baraas R. C., Utheim T. P (2018) Meibomian gland dysfunction and keratopathy are associated with dry eye disease in aniridia. British Journal of Ophthalmology. doi:10.1136/bjophthalmol-2017-310927

Pedersen H. R., Munch I. C., Gilson S. J., Larsen M.,Baraas R. C. (2018) Multimodal imaging of small hard retinal drusen in young healthy adults. British Journal of Ophthalmology.102:146-152 doi:10.1136/bjophthalmol-2017-310719

Landsend E. S., Aas Utheim Ø., Pedersen H. R., Lagali N., Baraas R. C., Utheim T. P (2017) The Genetics of Congenital Aniridia – A Guide for the Ophthalmologist. Survey of Ophthalmology 63(1), 105-113. doi:10.1016/j.survophthal.2017.09.004

 

Conference abstracts published in peer reviewed journals: 

Pedersen H.R., Neitz M., Gilson S. J, Landsend E. S., Utheim Ø. A., Utheim T. P., Baraas R.C. (2019) PAX6 genotype and thickness of retinal layers in aniridia. ARVO meeting abstracts, Investigative Ophthalmology and Visual Science 60(9):1896

Baraas R.C, Pedersen H. R., Gilson S. J., Knoblauch, K. (2019) Cone-to-RPE ratio profiles can predict foveal shape. ARVO meeting abstracts, Investigative Ophthalmology and Visual Science 60(9):1775

Nilsen N. G., Pedersen H. R., Hagen L. A., Gilson S. J, Baraas R.C. (2019) The association between changes in crystalline lens and choroidal thickness before and after cycloplegia. ARVO meeting abstracts, Investigative Ophthalmology and Visual Science 60(9):4833

Pedersen H. R., Landsend E. S., Neitz M., Gilson S. J, Hagen L. A., Utheim Ø. A., Utheim T. P., Baraas R.C. (2018) Vision in congenital aniridia. Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science; Volume 11(2) s. 1-2

Pedersen H.R., Neitz M., Gilson S. J, Landsend E. S., Utheim Ø. A., Utheim T. P., Baraas R.C (2018) Retinal structure vaiation in congenital aniridia: within family phenotype-genotype discordance. ARVO meeting abstracts, Investigative Ophthalmology and Visual Science 59(9):667

Baraas R.C, Pedersen H. R., Gilson S. J. (2018) Foveal and parafoveal between-individual variation in in-vivo cone-to-RPE cell ratio. ARVO meeting abstracts, Investigative Ophthalmology and Visual Science 59(9):649

Landsend E. S., Utheim Ø. A., Pedersen H. R., Baraas R. C., Lagali N., Bragadottir R., Moe M. C., Utheim T. P. (2018) Fundus autofluorescence in congenital aniridia. ARVO meeting abstracts, Investigative Ophthalmology and Visual Science 59(9):1514

Pedersen H. R, Gjelle J. V. B., Hagen L. A., Landsend E. S., Gilson S. J., Utheim Ø. A., Utheim T. P., Baraas R. C. (2017) Investigation of ocular biometry in persons with congenital aniridia. Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science Volume 10(2) p. 8-9

Pedersen H. R, Gjelle J. V. B., Hagen L. A., Landsend E. S., Gilson S. J., Utheim Ø. A., Utheim T. P., Baraas R. C. (2017) Refractive errors and ocular biometry in congential aniridia.The 16th International Myopia Conference; Ophthalmic and Physiological Optics 2018 May;38(3): S3

Hagen L. A., Gjelle J. V. B., Pedersen H. R, Gilson S. J., Baraas R. C. (2017) Sex differences in myopia onset: A consequence of behaviour? The 16th International Myopia Conference; Ophthalmic and Physiological Optics2018 May;38(3): S3

Landsend E. S., Pedersen H. R., Utheim Ø. A., Aass H. C., Tashbayev B., LagaliN., Dartt D. A., BaraasR. C., Utheim T. P. (2017) Tear Cytokine Profile in a Scandinavian Cohort of Congenital Aniridia. ARVO meeting abstracts, Investigative Ophthalmology and Visual Science  58(8):3572

Pedersen H. R.,Gjelle J. V. B., Hagen L. A., Gilson S. J., Baraas R. C. (2016) Dark adaptation in normal and pathological vision. KVM Meeting abstracts. Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science Vol.9, No.2

Pedersen H. R., Hagen L. A., Landsend E. S., Gjelle J. V., Utheim Ø. A., Gilson S. J., Utheim T. P., Baraas R. C. (2016) Color vision, dark adaptation and retinal structure in Aniridia. ARVO meeting abstracts, Investigative Ophthalmology and Visual Science 57(12):623

Landsend E. S., Utheim Ø. A., Pedersen H. R., BaraasR. C., LagaliN., Utheim T. P. (2016) Dry Eye Disease in a Norwegian-Danish Cohort of Congenital Aniridia. ARVO meeting abstracts, Investigative Ophthalmology and Visual Science 2016; 57(12):5701

Pedersen H. R., Munch I. C., Gilson S. J., Larsen M.,Baraas R. C. (2015) Retinal structure over small hard macular drusen. KVM Meeting abstracts. Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science Vol.8, No.2 (2015)

Pedersen H. R., Munch I. C., Gilson S. J., Larsen M.,Baraas R. C. (2015) The effect of small hard drusen on local retinal structure in healthy adults. ARVO Meeting Abstracts, Investigative Ophthalmology and Visual Science 56(7):5137

 

Conference abstracts (not published):

Baraas R. C., Nilsen N. G., Pedersen H. R., Hagen L. A., Gilson S. J. (2019) In-phase diurnal variation in melatonin and crystalline lens thickness. The 17th International Myopia Conference; 2019-09-12 - 2019-09-15

Nilsen N. G., Pedersen H. R., Hagen L. A., Gilson S. J, Baraas R. C. (2019) The correlation between evening changes in melatonin and choroidal thickness in the darkest of winter. The 17th International Myopia Conference; 2019-09-12 - 2019-09-15

Pedersen H. R., Horjen Å., Gilson S. J, Baraas R.C. (2019) Relationship between perifoveal L-cone isolating spatial acuity and retinal structure in early and intermediate AMD. 24th International Colour Vision Society Symposium; 2019-07-05 - 2019-07-09

Neitz M., Krekling E. D., Hagen L. A., Pedersen H. R., Neitz J., Baraas R. C. (2019) A new genetic mechanism for tritan color vision deficiency. 24th International Colour Vision Society Symposium; 2019-07-05 - 2019-07-09

Pedersen H.R., Neitz M., Gilson S. J, Landsend E. S., Utheim Ø. A., Utheim T. P., Baraas R.C (2018). Within-family phenotype-genotype discordance in congenital aniridia. 4th European Aniridia Conference, Paris; 2018-08-25 - 2018-08-26

Baraas R. C.; Pedersen H. R., Gilson S. J. (2017) Cell-resolved retinal imaging and function testing. 40th European Conference on Visual Perception; 2017-08-27 - 2017-08-31

Pedersen H. R., Hagen L. A., Landsend E. S., Gilson S. J., Gjelle J. V., Utheim Ø. A., Utheim T. P., Neitz M., Baraas R. C. (2017) Chromatic Sensitivity in Aniridia.The 24thsymposium of the international colour vision society; 2017-08-17 – 2017-08-22

Baraas R. C.; Pedersen H. R., Hagen L. A., Gilson S. J. (2017) Detection of cone isolating chromatic spots is limited by cone number. 24th International Colour Vision Society Symposium; 2017-08-18 - 2017-08-22

Landsend E. S., Utheim Ø. A., Adil M. Y., Pedersen H. R., BaraasR. C., Lagali N., Dartt D. A., Utheim T. P. (2016) Assessment of meibography images in a Norwegian-Danish cohort of congenital aniridia. Gordon Research Conference on Cornea, Biology & Pathology of the (GRC), Ventura Beach Marriot in Ventura CA United States

Landsend E. S., Utheim Ø. A., Pedersen H. R., BaraasR. C., Tashbayev B., Lagali N., Dartt D. A., Utheim T. P. (2016) Dry eye disease in a Norwegian-Danish cohort of congenital aniridia. Gordon Research Seminar on Cornea, Biology & Pathology of the (GRS), Ventura Beach Marriot in Ventura CA United States

 

Book chapters: 

Baraas R. C., Hagen L. A., Pedersen H. R., Gjelle J. V. B. (2017) Doing eye and vision research in a person-centred way. In: Person-Centred Healthcare Research. Eds. McCormack, B., Eide, T., Skovdal, K., Eide, H., Kapstad, H., van Dulmen, S., Wiley-Blackwell ISBN 978-1-119-09960-4, p. 181-190.