Hilde Sofie Stokke

Hilde Sofie Stokke

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-2106)
Hilde Sofie Stokke er førstelektor i spesialpedagogikk, med hovedfokus på inkluderende praksis for alle. Tematikk i undervisning og forskning er knytte psykisk helse, atferd, tilknytning, relasjoner, mestring, deltagelse, språk, lesing/skriving og lærende felleskap. Hilde Sofie har bakgrunn fra arbeid i skole, PPT og barnevern. Hilde har master i spesialpedagogikk og jobber i dag som førstelektor og underviser på bachelor og masternivå. Ellers er Hilde Sofie forskningsmedarbeider i prosjektet PraksIS - "På søken etter de gode praksisene - kompetanseløft i spesialpedagogikk". Hilde Sofie er i ledergruppen i "Nasjonalt nettverk for spesialpedagogikk"

Ansvarsområder

  • Programkoordinator i bachelorprogrammet i spesialpedagogikk
  • Fagteamkoordinator i bachelorprogrammet i spesialpedagogikk
  • Faglig ansvarlig i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis  
  • Emneansvar og/eller underviser i emner på BA, GLU, master og vidreutdanning i Spes.Ped.
  • Veileder for BA og masterstudenter i Spes.Ped og GLU

Kompetanse

CV

Publikasjoner