Hjørdis Frisnes

Hjørdis Frisnes

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4219)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner