Hugrun Ösp Egilsdottir

Hugrun Ösp Egilsdottir

Stipendiat

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (15015)

Ansvarsområder

 • Utvikling og implementering Systematisk Klinisk Undersøkelse og Vurdering (G-SKUV) i bachelorutdanning i sykepleie
 • Ansvarlig for eksterne kurs i G-SKUV for sykepleiere
 • Klinisk instruktør i G-SKUV i preklinikken 
 • Digital simulering med virtuelle pasienter  
 • Underviser i grunnleggende sykepleie knyttet til respirasjon og sirkulasjon
 • Kunnskapsutvikling knyttet til klinisk vurderingskompetanse i sykepleie

Kompetanse

Mine kompetanseområder er i hovedsaklig som følger:

 • Pedagogisk utvikling av teoretiske og kliniske ferdigheter knyttet til klinisk undersøkelse på bachelornivå
 • Hvordan skape sammenhenger mellom teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, med spesiell fokus på naturvitenskapelige emner
 • Utvikling av klinisk vurderingskompetanse og klinisk beslutningstaking
 • Dokumentasjon i sykepleie
 • hvordan arbeide med digitale læringsaktiviteter som bidrar til studentaktiv læring
 • utvikling av innovative undervisnings- og veiledningsmetoder både på campus og i klinisk praksis
 • Klinisk arbeid på intensiv avdeling
 • Sykepleie i kommunehelsetjenesten 

CV

 • 2019-d.d.   PhD stipendiat knyttet til ReCCiNE forskningsgruppen 
 • 2013-2014 Høyskolepedagogikk 
 • 2012-2019 Universitetslektor 
 • 2009-2012 Master i sykepleievitenskap UIO
 • 2002-d.d.   Sykepleier på intensivavdeling VV HSØ
 • 1994-1998 Bachelor i Sykepleie

Publikasjoner

Artikler: 

 • Egilsdottir, H. Ö., Byermoen, K. R., Moen, A., & Eide, H. (2019). Revitalizing physical assessment in undergraduate nursing education - what skills are important to learn, and how are these skills applied during clinical rotation? A cohort study. BMC Nursing, 18(41). doi:10.1186/s12912-019-0364-9
 • Boman, E., Egilsdottir, H.Ö., Malmberg-Levy, R. and Fagerstrøm, L. (2018) Nurses' understanding of a becoming nurse practitioner role in the Norwegian emergency care context: A qualitative study.  Nordic Journal of Nursing Research, (47-54).  https://doi.org/10.1177%2F2057158518783166

 • Egilsdottir, H.Ö. og Fermann, T. (2017). Kombinasjonsstillinger i sykepleierutdanningen. Tidsskriftet Sykepleien,105(3).

POSTER

 • Lunde, Lene; Moen, Anne; Egilsdottir, H. Ösp; Byermoen, Kirsten Røland; Wibe, Torunn; Eide, Hilde; Rosvold, Elin Olaug.
  KlinPrim – MOOC for systematisk klinisk vurdering og tverrfaglig samarbeid i primærhelsetjenesten. Utdanning og forskningskonferanse. Læring for livet - i praksis og akademia; 2018-10-18 - 2018-10-19
  USN UiO

 • Byermoen, K. R., Egilsdottir, H. Ö., Eide, H. og Moen, A. (2017) Grunnleggende systematisk klinisk undersøkelse og vurdering (G-SKUV) Hva lærer studentene og hva gjør de i praksis. Kunnskap for kvalitet; 2017-10-19 - 2018-10-20. HSN UiO

 • Johansen, E.A., Egilsdottir, H.Ö., Martin-Misener, R., Bryant-Lukosius, D., Carter N. M., Honig, J., Stand, H., Rietkotter, S., Jokiniemi, K., Brousseau, L. and Donald, F. (2017). Avanserte Kliniske Sykepleier-utdanninger (AKS). NSFs utdannings- og forskningskonferanse 19.-20. oktober 2017; 2017-10-19 - 2017-10-20 HSN

 • Lunde, L., Moen, A., Egilsdottir, H.Ö., Byermoen, K.R., Wibe, T., Eide, H. og Rosvold, E.O. (2017). MOOC – Ny e-læringsressurs til studenter og ansatte i primærhelsetjenesten. Utdannings- og forskningskonferanse – Kunnskap for kvalitet; 2017-10-19 - 2017-10-20 HSN UiO​
 • Martin-Misener, R., Johansen, E.A., Bryant-Lukosius, D., Donald, F., Carter, N. M., Egilsdottir, H. Ö. Honig, J., Roodbol, P., Strand, H., Rietkotter, S., Jokiniemi, K., Jeffrey, N. and Brousseau, L. (2017). A scoping review of pedagogical and evaluation methods used in graduate nurse practitioner education in five countries to inform development of an international survey. Global Alliance for Leadership in Nursing Education & Sciences (GANES) conference; 2017-04-02 - 2017-04-04 HSN