Iben Brinch

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-6)
Førsteamanuensis i tekst og retorikk (norsk)

Ansvarsområder

Kompetanse

  • Retorikk
  • Tekstvitenskap
  • Sakprosa
  • Faglitterær skriving
  • Akademisk skriving
  • Vitenskapsteori og forskningsmetode
  • Pedagogiske tekster og ressurser
  • Litteratursosiologi
  • Interart

CV

Akademiske stillinger og undervisningsstillinger i UH-sektoren

2016-  Førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur, HSN

2014-2016 Høgskolelektor, Institutt for språkfag, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

2008-2013 Ph.d.-stipendiat og høgskolelektor, Senter for pedagogiske tekster, Høgskolen i Vestfold

2003-2007: Timelærer i tekstanalyse og retorikk, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Utdanning

2016: Universitets- og høgskolepedagogikk, basiskompetanse, HSN

2016: Ph.d. i retorikk, Universitetet i Oslo

2008-2011: Doktorgradsutdanning, 30 studiepoeng

2007-2008: Emner på Master i faglitterær skriving, Høgskolen i Vestfold, 30 studiepeong

1994-2001: Hovedfag i nordisk og mellomfag/sidefag i psykologi, Københavns Universitet (dansk cand.-mag.)

1998-1999: Utveksling på nordisk, Universitetet i Bergen

1991-1994: Videregående/gymasium, Risskov Amtsgymnasium, Aarhus, Danmark

Publikasjoner: Se Cristin

Publikasjoner